Một giám mục Công Giáo nổi tiếng với việc cổ vũ việc lần chuỗi Mân Côi đã nói rằng việc Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chiến dịch cầu nguyện toàn cầu, bắt đầu từ thứ Bảy 1 tháng Năm, giống như một “sự xác nhận thiêng liêng” cho các nỗ lực của ngài.

Đức Cha John Keenan của Paisley, Tô Cách Lan, nói với CNA hôm 28 tháng 4 rằng sáng kiến của Đức Giáo Hoàng phản ánh một chiến dịch lần hạt đã diễn ra trên khắp nước Anh kể từ năm 2018.

Đức Cha Keenan, người đã được mệnh danh “giám mục Mân Côi”, nói:

“Tôi cảm thấy lời loan báo của Đức Giáo Hoàng là một loại xác nhận của Thiên Chúa cho những gì chúng tôi đã làm, những gì Chúa muốn và những gì Đức Mẹ đã linh hứng trong chúng ta”.

“Tôi rất vui mừng và thực sự được khích lệ trước yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô muốn những người Công Giáo trên khắp thế giới cầu nguyện lần chuỗi mân côi hàng ngày trong tháng Năm”

“Đây là điều mà bản thân chúng tôi đã làm, bắt đầu từ ba năm trước, với chuỗi hạt Tháng Năm quanh quần đảo Anh”.

Chuỗi Mân Côi của Đức Giáo Hoàng khởi đầu một tháng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày tại các đền thờ Công Giáo trên khắp thế giới.

Đức Cha Keenan nói: “Đức Giáo Hoàng thậm chí đã mời 30 đền thờ Đức Mẹ trên khắp thế giới phát trực tiếp chuỗi hạt của họ để các tín hữu có thể cầu nguyện trực tuyến từ nhà, một lần nữa, đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm cùng với các đền thờ Đức Mẹ trên khắp nước Anh, Wales và Scotland”.

“Chúng tôi lấy ý tưởng từ Ba Lan, ý tưởng này đã được truyền sang Ái Nhĩ Lan, và từ đó nó lan sang chúng tôi ở Anh, sang Mỹ, Úc và Phi Châu”.

Ngôi đền đầu tiên trong số 30 ngôi đền lẫn chuỗi Mân Côi toàn cầu sẽ là đền thánh Đức Mẹ Walsingham ở Anh.
Source:Catholic News Agency