Sự hiện diện của một gói khổng lồ tiền tài trợ cho các chương trình phá thai trong ngân sách liên bang đang được đề nghị là không thể chấp nhận được bất kể trong đó có nhiều chương trình trợ giúp người nghèo và những người bị thương tổn. Các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra lập trường trên trong lời kêu gọi khôi phục các giới hạn của Tu chính án Hyde.

“Phiên bản hiện nay của Hạ Viện về Đạo luật Xây Dựng Lại Tốt Hơn là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nó mở rộng việc tài trợ cho các hoạt động phá thai bằng tiền đóng thuế của người dân”, sáu vị đứng đầu các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt USCCB, đã cho biết như trên trong một bức thư ngày 3 tháng 11 gửi các thành viên Quốc hội.

Các ngài nói: “Chúng tôi kiên định quan điểm của mình và nhắc lại rằng sẽ là một thảm họa nếu các điều khoản quan trọng và mang tính chất sống còn trong dự luật này lại được đi kèm với các điều khoản tạo điều kiện và tài trợ cho việc hủy hoại sự sống của con người chưa sinh. Không thể buộc người Mỹ phải trả tiền cho việc hủy hoại cuộc sống con người thông qua tiền thuế của họ”.

Bức thư của các giám mục là phản ánh của các ngài về Đạo luật Xây Dựng Lại Tốt Hơn của đảng Dân chủ của Quốc hội và Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng, kết hợp lại có thể dẫn đến việc phê duyệt hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu.

Các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo truyền thống đã được đưa vào Tu chính án Hyde, trong đó ngăn chặn việc lấy tiền của liên bang tài trợ cho hầu hết các ca phá thai. Tu chính án Hyde luôn là một phần của luật ngân sách hàng năm kể từ những năm 1970. Một nhân vật quan trọng trong các cuộc tranh luận về ngân sách liên quan đến việc tài trợ phá thai là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joe Manchin. Ông ta là một đảng viên Đảng Dân chủ thuộc khu vực Tây Virginia. Dù ủng hộ phá thai, ông ta cũng kiên quyết cho rằng các dự luật phải bao gồm ngôn ngữ của Tu chính án Hyde. Trong khi đó, hai con chiên ngoan đạo Joe Biden và Nancy Pelosi nhất quyết phải loại bỏ Tu chính án Hyde để tài trợ thả giàn cho các tập đoàn phá thai tại Hoa Kỳ.

Các giám mục cho biết: “Vấn đề cơ bản của việc mở rộng tài trợ cho người đóng thuế cho việc phá thai trong Đạo luật Xây Dựng Lại Tốt Hơn phải được khắc phục trước khi dự luật này được phê chuẩn”.

Các giám mục Công Giáo cũng bày tỏ lo ngại rằng chính quyền không được có các nguồn tài trợ khuyến khích cho trợ tử.

Trong khi ca ngợi các điều khoản tài trợ cho việc đào tạo các chuyên gia y tế về y học giảm nhẹ hoặc chăm sóc giảm đau, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết của ngôn ngữ bổ sung “để bảo đảm rằng nguồn tài trợ này không thể được sử dụng cho việc đào tạo hoặc quảng bá hỗ trợ tự tử.”

Các quy tắc tài trợ mới cũng có thể loại trừ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em dựa trên đức tin và các chương trình trước tuổi mẫu giáo.

“Cụ thể, trong khi việc mở rộng tiếp cận chăm sóc trẻ em sớm và trước tuổi mẫu giáo sẽ có lợi cho nhiều gia đình lao động, chúng tôi lo ngại rằng các quy định hiện hành là khác với cách tiếp cận trong các chương trình liên bang hiện có - khiến các nhà cung cấp dịch vụ chỉ được nhận hỗ trợ tài chính liên bang nếu tuân thủ các nghĩa vụ mới, rắc rối và phản lại lương tâm.”

Các giám mục cho biết những điều này sẽ “loại trừ một cách có hiệu quả nhiều nhà cung cấp dựa trên đức tin một” và đưa ra những giới hạn đáng kể cho sự lựa chọn của các gia đình.

Những người đứng đầu các ủy ban hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã ký lá thư bao gồm Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo; Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của Thành phố Oklahoma, chủ tịch Ủy ban Công lý quốc nội và Phát triển Nhân văn; Đức Tổng Giám Mục Joseph Naumann của Kansas City, chủ tịch Ủy ban về các hoạt động phò sinh; Đức Cha Mario Dorsonville, Giám Mục Phụ Tá của Washington và là chủ tịch Ủy ban Di cư; Đức Cha Michael Barber của Oakland, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công Giáo và Đức Cha David Konderla của Tulsa, chủ tịch Ủy ban Đề Cao và Bảo Vệ Hôn Nhân.
Source:Catholic News Agency