Hôm thứ Ba, các giám mục Hoa Kỳ đã công bố tên của 10 ứng cử viên được đề cử làm chủ tịch và phó chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB.

Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong phiên khoáng đại mùa thu của các Giám Mục ở Baltimore từ ngày 14 đến 17 tháng 11 để thay thế chủ tịch sắp mãn nhiệm, là Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles, và phó chủ tịch, là Đức Tổng Giám Mục Allen Vigneron của Detroit. Nhiệm kỳ ba năm của hai vị kết thúc trong phiên khoáng đại này.

Những vị được các Giám Mục Hoa Kỳ đề cử bao gồm:

Đức Tổng Giám Mục Timothy P. Broglio, Tổng giáo phận quân đội Hoa Kỳ.

Đức Cha Michael F. Burbidge, Giáo phận Arlington, Virginia

Đức Cha Frank J. Caggiano, Giáo phận Bridgeport, Connecticut

Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley, Tổng Giáo phận Thành phố Oklahoma

Đức Tổng Giám Mục Salvatore J. Cordileone, Tổng giáo phận San Francisco

Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, Tổng Giáo phận Seattle

Đức Cha Daniel E. Flores, Giáo phận Brownsville, Texas

Đức Tổng Giám Mục Gustavo García-Siller, Tổng giáo phận San Antonio

Đức Tổng Giám Mục William E. Lori, Tổng giáo phận Baltimore

Đức Cha Kevin C. Rhoades, Giáo phận Fort Wayne-South Bend, Indiana

Theo quy định của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, vị chủ tịch trước tiên sẽ được bầu bằng đa số phiếu đơn giản của những người có mặt và bỏ phiếu. Sau đó, một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức cho vị trí phó chủ tịch, trong số những vị được đề cử còn lại. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu, cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ được thực hiện. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số thì cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra giữa hai vị có phiếu bầu cao nhất.

Các giám mục cũng sẽ bỏ phiếu bầu các chủ tịch mới của sáu ủy ban thường trực của USCCB.
Source:Catholic News Agency