*Bài học Gieo Giống*

Phúc Âm: Lc 8, 4-15
"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái
"

Bài học Gieo Giống

- Bài hoc 1 : Hạt rơi bên Vệ đường bị người chà đạp và chim trời đến ăn đi. Chính là những người đã được nghe Lời Chúa, nhưng quỉ đến cướp đi khỏi lòng họ, không được ơn cứu độ.

-Buổi sáng còn phủ sa mù,
Người gieo giống dậy còn mờ đầy sương,
Ruộng ta nằm canh ven đường,
Bao người qua lại ai thường lưu tâm,
Ta gieo hạt giống nhiều lần,
Hạt gieo vương vãi chẳng cần băn khoăn.
Quên Lời Chúa trong Phúc Âm,
Cũng như hạt giống ta cần quí yêu,
Nếu ta không giữ tín điều,
Còn luôn mê đắm bao nhiêu tội trần,
Sa-tan thừa lúc đến gần,
Cướp đi tất cả hồng ân Chúa Trời.

Bài hoc 2 : Hạt rơi trên Đá Sỏi bị khô héo vì không có đất ấm. Đó là những người vui vẻ đón nhận Lời Chúa nhưng không đâm rễ, tin tưởng nhất thời, gắp khó khăn là lùi bước.

-Người nông dân nọ vui lên
Vác bao hạt giống nghĩ theo bao điều,
Đươc mùa giống tốt bao nhiêu,
Nhìn quanh vui thích tiếng cười reo vang,
Một hạt giống một hạt vàng,
Nếu rơi trên sỏi lại càng héo khô.
Lời Chúa phán dạy năm xưa
Hạt giống cũng tựa cơn mưa lộc trời,
Khi gieo phải biết chọn nơi,
Tin Mừng Chúa dạy Nước Trời trao ban,
Nếu ta chuẩn bị sẵn sàng,
Bài học gieo giống lời vàng Chúa trao.

-Bài học 3 : Gieo vào Bụi Gai và gai góc cùng mọc lên bóp nghẹt nó nên không sinh được hoa trái, chỉ người lo lắng về giàu sang và những thú vui trần tục.

-Một ông trọc phú sang giàu,
Hay khoe áo mới, lời cầu vênh vang,
Đến mùa gieo giống chẳng màng,
Hạt rơi trên đá,hạt vào bụi gai,
Qua bao mưa nắng kéo dài,
Cỏ dại gai nhọn mọc tràn khắp nơi,
Hạt giống không thể vươn lên.
Như người đón nhận bao lời Chúa khuyên,
Hạt giống như lời Chúa truyền,
Đừng mê vui thú một đời lãng quên.
Kết quả vì không nghĩ suy,
Lời Chúa phán dạy không ghi vào lòng.

-Bài học 4 : Hạt rơi vào Đất Tốt kết quả hoa trái mọc lên gấp trăm lần, vì nghe Lời Chúa với lòng thiện hảo và kiên nhẫn giữ gìn.

-Có một bà góa rất nghèo,
Mảnh vườn nhỏ bé đi theo cuộc đời,
Sớm trưa sáng tối nhờ trời,
Nhưng mà chịu khó đắp bồi cũng nên,
Sang năm rau trái ra nhiều,
Mẹ con chia sẻ bao điều buồn vui,
Vững tin lời Chúa phán truyền,
Hạt giống Lời Chúa đổ nhiều hồng ân,
Mọi Lời Chúa dạy xin vâng,
Dù việc nhỏ bé cũng dâng cho Ngài,
Bình minh rực rỡ sớm mai,
Gieo vào đất tốt tương lai Vĩnh Hằng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ước gì cuộc đời mỗi chúng con cũng như mảnh đất tốt, để Lời Ngài gieo vào cũng được đơm bông, kết trái nơi tâm hồn chúng con. Xin đừng để những lo âu trần thế, những ăn chơi sa đọa bao phủ đời chúng con như những hạt giống rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Nhưng xin cho chúng con biết cảm nghiệm Lời Chúa, để Lời sinh sôi trong tâm hồn chúng con. Và từ những hoa trái đó làm cho danh Thánh Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.