Thánh Lễ Nhậm Chức của Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo – Giáo Phận Orange

Nhiệm Kỳ 2015-2017

Santa Ana, Thứ Bảy 27 tháng 06, 2015 vừa qua, tại Trung Tâm Công Giáo, Cộng Đồng Công Giáo Việt nam Giáo Phận Orange đã tổ chức một Thánh Lễ nhậm chức của Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Thánh lễ đã được tổ chức một cách long trọng, dưới sự chủ tế của Đức Cha Mai Thanh Lương-Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange và Linh mục Tân Tổng Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo (TTCG), Trần Văn Kiểm.

Xem Hình

Thánh lễ nhậm chức của Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng cũng nhằm ngày Lễ Kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ hội thánh. Cộng đồng đã chọn ngày này để làm lễ nhậm chức như để noi gương các Ngài, đặt trên nền tảng của các tông đồ, trong việc Phục Vụ cho Giáo Hội, nhờ vào sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn.

Thánh Lễ đã được tổ chức trong đền thánh của Trung Tâm với sự tham dự rất đông đảo của cộng đồng dân Chúa. Linh Mục tân Linh Hướng cũng đã chia sẻ phần Phúc Âm và Ơn Gọi. “Mỗi người trong chúng ta đều có những ơn gọi đặc biệt, ơn gọi làm tu sĩ nam nữ, ơn gọi trong gia đình và nhất là ơn gọi phục vụ để mở mang nước Chúa. Chúa mời mỗi người chúng ta đóng góp vào vườn nho của Ngài bằng nhiều hình thức khác nhau. Điều còn lại là sự đáp trả lời mời gọi của Ngài”. Trong tinh thần đó, Ngài cũng đã nhấn mạnh, Anh Chị Em trong Ban Thường Vụ Cộng Đồng cũng đã được Chúa mời gọi một cách đặc biệt để phục vụ cho cộng đồng chúng ta. Và mọi người luôn nhớ cho rằng, chúng ta phục vụ là phục vụ cho Chúa chứ không ngoài lý do gì khác hơn.

Sau phần giảng thuyết của Cha tân linh hướng là nghi thức bàn giao và nhậm chức. Ông, Lâm Kim Bảo, Chủ tịch Ban Chấp Hành Niên Khóa 2013-2015, đã đại diện để ngỏ lời cảm ơn Cha cựu linh hướng-Nguyễn Thái, cũng như Anh Chị Em phục vụ trong niên khóa vừa qua. Sau đó nghi thức nhậm chức và tuyên hứa đã được thực hiện bởi Cha tân linh hướng và điều hành. Các thành viên trong Ban Chấp Hành Niên Khóa 2015-2017, từng Vị, đã được mời tiến lên trước bàn thờ cùng với lời tuyên hứa. Các thành viên gồm có:

• Chủ Tịch: Ông Lâm Kim Bảo

• Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Hoàng X. Lai

• Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Mạnh Chí

• Tổng Thư Ký: Vũ Thị Huệ

• Tổng Thủ Quỹ: Phạm Thu Tuyết

• Phụ tá Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Sỹ

Sau đó, tân Ban Đại Diện đã được Cha linh hướng trao Ủy Nhiệm Thư - Nội Quy Cộng Đồng. Các thành viên Ban Thường Vụ đã được cộng đồng dân Chúa chào đón bằng tràng pháo tay thật rộn rã, trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Sau Thánh Lễ, Ông Lâm Kim Bảo đại diện cho tân Ban Thường Vụ, ngỏ lời chào mừng và cảm tạ đến Đức Cha, Cha tân Linh hướng và điều hành TTCG, ca đoàn thứ Bảy TTCG, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa tham dự thánh lễ. Buổi lễ nhậm chức của Tân Ban Thường Vụ đã được kết thúc sau phần chụp hình lưu niệm và tiệc trà nho nhỏ trên phòng họp tiếp tân của TTCG.