PHÂN ƯU:
Chúng tôi mới nhận được tin buồn

Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 15 sáng Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi (là anh của Đức Cha Mai thanh Lương)
Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1926 tại Ninh Cường, Bùi Chu
Thụ phong linh mục ngày 23.9.1957, tại Sài Gòn
Cha Sở Giáo Xứ Đức Hưng (từ 1957 đến nay), thuộc xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai, Giáo Phận Kontum

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016 tại Nhà Thờ Đức Hưng
Thánh Lễ An Táng vào lúc 9giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016 Tại Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng,
huyện Chư Prông, tỉnh Gialai, thuộc hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum.

Ban Giám Đốc và toàn thể anh chị em thuộc mạng lưới VietCatholic
xin chân thành chia buồn với Đức Cha Mai Thanh Lương và gia quyến

Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót đón linh hồn cha cố Đaminh vào cõi trường sinh
và niềm hy vọng vào sự sống lại nơi Đức Kitô là sức mạnh của chúng ta.
Lm Giám đốc và toàn Ban VietCatholic thành kính phân ưu