NGÀY THỨ TƯ CỦA ĐẠI HỘI (30-9-2004)

 • Bầu Ban Thường Vụ và Chủ tịch các Uỷ ban cho nhiệm kỳ 2004-2007.
 • Soạn bản văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.
 • Góp ý kiến về Thư Chung gửi cộng đồng dân Chúa với chủ đề "Giáo hội Sống Mầu nhiệm Thánh Thể".
 • Thánh lễ Tạ Ơn tại nhà thờ chính Tòa Hà Nội.
HÀ NỘI -- Từ 8g00 đến 9g50 sáng ngày hôm nay 30-9-2004, Đại hội các giám mục Việt Nam đạ bầu Ban Thường Vụ và Chủ tịch các Uỷ ban cho nhiệm kỳ 2004-2007. Các thành viên bầu theo thể thức phổ thông và kín. Sau đây là danh sách các vị trúng cử:

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KHOÁ IX (2004-2007)

THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 • 1. Chủ tịch HĐGM VN : Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
 • 2. Phó Chủ tịch : Hy. G.B. Phạm Minh Mẫn
 • 3. Tổng Thư ký : Gm. Phêrô Nguyễn Soạn
 • 4. Phó Tổng Thư ký : Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
CÁC CHỦ TỊCH UỶ BAN GIÁM MỤC

 • 1. UB Giáo lý Đức tin : Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
 • 2. UB Phụng tự và Nghệ thuật Thánh: Gm. Phêrô Trần Đình Tứ
 • 3. UB Thánh nhạc : Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên
 • 4. UB Giáo sĩ và Chủng sinh : Gm. Antôn Vũ Huy Chương
 • 5. UB Tu sĩ : Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
 • 6. UB Giáo dân : Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
 • 7. UB Loan báo Tin Mừng : Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 • 8. UB Văn hoá : Gm. Giuse Vũ Duy Thống
 • 9. UB Bác ái Xã hội : Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Như thế, so với nhiệm kỳ trước, các vị trong Ban Thường vụ không thay đổi, riêng UB Tu sĩ và UB Giáo dân đã có người mới thay thế. Đức cha Chủ tịch đã cám ơn tất cả các thành viên trong nhiệm kỳ cũ và cầu chúc các vị trong nhiệm kỳ mới được đầy tràn ơn Chúa để chu toàn sứ mạng được Chúa giao phó.

Sau đó, các giám mục đóng góp ý kiến để hoàn thành văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11g40.

Buổi chiều, vào lúc 14g00, các giám mục tiếp tục bàn về văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ.

Từ 14g30 đến 15g15, các giám mục đóng góp ý kiến cho Bản dự thảo Thư chung gửi cộng đồng dân Chúa với chủ đề Giáo hội Sống Mầu nhiệm Thánh Thể.

16g00, hai đoàn đại biểu các giám mục đi chào thăm Phó Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

18g00, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch HĐGM cùng với 2 Hồng y, 1 Tổng giám mục và 25 giám mục dâng thánh lễ tạ ơn Chúa tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội. Đông đảo các linh mục, chủng sinh Đại Chủng viện Hà Nội, nam nữ tu sĩ và hàng ngàn giáo dân của Tổng giáo phận Hà Nội tham dự trong tâm tình tạ ơn Chúa của Đức Trinh nữ Maria và cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam.