Các giám mục Công Giáo trên khắp châu Âu đã chỉ trích một nghị quyết của Nghị viện Âu Châu về luật phá thai của Ba Lan.

Trong một bức thư được công bố vào ngày 25 tháng 2, các giám mục nói rằng nghị quyết, được thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, sẽ có “tác động rất tiêu cực” đối với cách nhìn nhận của Liên minh Âu Châu đối với các quốc gia thành viên.

Nghị viện Âu Châu, cơ quan xây dựng luật của Liên Minh Âu Châu, đã thông qua nghị quyết với số phiếu 455 phiếu thuận sau khi tòa án cấp cao nhất của Ba Lan ra phán quyết rằng luật năm 1993 cho phép phá thai vì những bất thường của thai nhi là vi hiến.

Nghị quyết phàn nàn về cái mà nó gọi là “lệnh cấm trên thực tế đối với quyền phá thai ở Ba Lan”.

Trước phán quyết của Tòa án Hiến pháp vào ngày 22 tháng 10, luật pháp Ba Lan chỉ cho phép phá thai trong các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân, hay trong trường hợp có nguy cơ đến tính mạng của người mẹ hoặc những bất thường của thai nhi.

Sau khi phán quyết được công bố vào ngày 27 tháng Giêng, phá thai sẽ tiếp tục hợp pháp trong các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân và có nguy cơ đến tính mạng của người mẹ nhưng cấm phá thai vì những bất thường của thai nhi.

Trong lá thư đề ngày 22 tháng 2, các giám mục đã phản bác khái niệm “quyền phá thai” của Liên minh Âu châu: “Từ góc độ pháp lý, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cả luật pháp của Liên minh Âu Châu và Công ước Âu Châu về Nhân quyền đều không quy định quyền phá thai. Vấn đề này phụ thuộc vào hệ thống pháp luật của các quốc gia thành viên”.

Bức thư đã được gửi đến David Maria Sassoli, chủ tịch Nghị viện Âu Châu, và có chữ ký của các thành viên trong ủy ban thường trực của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Âu Châu.

Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 12, Đức Tổng Giám Mục Gądecki chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan nói rằng không thể có sự thỏa hiệp về quyền được sống.

Ngài nói: “Quyền sống là quyền cơ bản của con người. Quyền này luôn phải được ưu tiên hơn bởi vì không ai có thể cho phép một cách có thẩm quyền khả năng giết người khác”.

Các giám mục Âu Châu nhấn mạnh sự hỗ trợ của Giáo Hội Công Giáo đối với những phụ nữ gặp khó khăn khi mang thai cũng như bảo vệ sự sống của thai nhi.

Các ngài chỉ trích nghị quyết đã hạ thấp “một nguyên tắc cơ bản của Liên minh Âu Châu” được gọi là “nguyên tắc đồng thuận”, hạn chế Liên Minh Âu Châu chỉ có quyền hành động trong giới hạn mà các quốc gia thành viên nhất trí.

Các ngài cũng nhận định rằng nghị quyết xem ra đang muốn đặt vấn đề đối với quyền phản đối lương tâm.

“Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những người phản đối vì lương tâm trong nhiều trường hợp bị phân biệt đối xử. Theo quan điểm của chúng tôi, không nên thúc đẩy sự kỳ thị vô cớ như vậy”.
Source:Catholic News Agency