17. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG ĂN CHAY

Hòa thượng được người ta mời làm khách, chủ nhân thấy ông là người xuất gia (tu hành) bèn hỏi:

- “Sư phụ, ngài uống rượu chứ?”

Hòa thượng cười trả lời:

- “Rượu thì rót uống chút chút, vì từ trước đến nay không ăn chay”.

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 17:

Làm hòa thượng nhứt định là phải ăn chay trường, kiêng thịt chó và không được uống rượu đế, đó là chuyện đương nhiên của người tu hành mặc áo cà sa, và nếu có ngoại lệ chăng nữa thì cũng bị các thiện nam tín nữ…tẩy chay.

Giáo dân luôn nhìn các linh mục bằng con mắt kinh trọng và thán phục: kính trọng bởi vì các ngài là những người đã được thánh hóa bởi thiên chức linh mục qua bí tích truyền chức thánh; thán phục bởi vì các ngài dám hy sinh tất cả mọi sự thế gian để theo làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su, cho nên làm linh mục thì nhứt định là phải có lòng kính mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và có đời sống đạo đức gương mẫu, và không có ngoại lệ…

Hòa thượng cũng ăn thịt cũng uống rượu như các thực khách khác, vì hòa thượng không ăn chay nên gây cớ thắc mắc cho mọi người; các linh mục của Đức Chúa Giê-su không ăn chay như hòa thượng, nhưng các ngài biết chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với mọi người, bằng tấm lòng yêu thương và bao dung của một mục tử hiền lành như Đức Chúa Giê-su vậy.


(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info