"Tôi la Giuse, em các anh đây" được trình diễn tại Rome

ROME 25/10/ 2002 (Zenit. org). - Một cuốn phim tài liệu của rabbi về cuộc hành hương của Đức Gioan Phaolô II tới Israel, tập trung vào một số điểm quan trọng trong sự đối thoại liên tôn Công giáo-Do thái.

Cuốn phim của Rabbi Ron Kronish "Tôi là Giuse, em các anh đây, " được trình diễn tuần này tại Rome, nhằm phản chiếu những thay đổi trong các quan hệ giữa hai tôn giáo.
The film includes pictures of the Vatican Secret Archives and of Yad Vashem, the Israeli national memorial dedicated to Holocaust victims.

Cuốn phim bao gòm những bức hình trong những Văn khố Bí mật Vatican và trong Yad Vashem, đài kỷ niệm quốc gia Israel kính nhớ những nạn nhân cuộc Tàn sát tập thể Do thái.

Phim tài liệu nói thẳng thắng trong khi bàn về những vấn đề gai góc: nạn Tàn sát tập thể Do thái, những lời cáo buộc người Do thái hiến tế máu, và sự thinh lặng viện cớ của Đức Pio XII.

Cuốn phim cũng gòm những lời tuyên bố của các sinh viên Công giáo về người Do thái, và những bình luận của người Do thái về những người Côn giáo. Trong những bình luận của người Do thái, có qui chiếu về sự phát biểu của người Do thái" Dabru Emet, " phổ biến năm 2000, phát biểu đó đánh dấu thời đại mới của sự công nhận nhau.

Tiêu đề cuốn phim tài liệu được linh hứng bởi những lời nói của Giáo hoàng Gioan XXIII với một phái đoàn Do thái đến viếng thăm ngài tại Vatican. Ngài nói với họ cách thoải mái: "Tôi là Giuse, em các anh đây. "Câu nói này đánh dấu bước đầu một thời đại mới giữa những người Công giáo và Do thái, sau nhiều thập niên hiểu lầm nhau.

Sử dụng những bức hình từ các văn khố và từ những cuộc phỏng vấn các học giả, các nữ tu, các người Do thái và Công giáo, viên giám đốc đã tham khảo những văn kiện tiêu biểu nhất về các liên quan Dothái-Kitô hữu.

Trong lúc chiếu cuốn phim, Rabbi Kronish nói ông muốn đưa ra một quan điểm Do thái về 40 năm qua trong các liên hệ với Giáo hội.

Ông nói ngày nay chúng ta đang ở trong một "thòi kỳ đối thoại, " đi qua từ sự bắt bớ tới sự hợp tác. Một phần lớn cuốn phim dành riêng cho Công đồg Vatican II

Về phần mình, Cha Norbert Hoffman thuộc dòng Salésian Đức, tân thư ký của Ủy ban Giáo hoàng Liên lạc với người Do thái, giải thích sau khi chiếu phim rằng "chúng ta khám phá căn tính chúng ta nhờ nói chuyện với những kẻ khác, " do đó người Công giáo cần gặp những người "người anh cả của mình, ".

Amos Luzzato, chủ tịch Liên hiệp các Cộng đồng Do thái tại Ý, nhắc lại liên quan của ông với Giáo hoàng Gioan XXIII, và nói sự đối thoại không thể hạn chế trong tình bạn đơn thuần. Về phương diện này, ông khuyên những người hiện diện phải đề cập tới những vấn đề khó, và những quan điểm đối nghịch, để tiến tới và lớn mạnh.

Sau cùng, nhà sử học Alberto Melloni nói rằng "chủ nghĩa chống Semit là một tội, " và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những năm đi trước "Nostra Aetate, " sánh với quan điểm Kitô giáo của người Do thái.

Cuốn phim được diễn lần đầu tại châu Âu trong dịp sắp mừng sự công bố "Nostra Aetate" (Oct. 18, 1965). Cuốn phim là một cố gắng chung của Tal-El Productions tại Jerusalem và hội đồng giám mục Huê kỳ, sẽ được chiếu tại lễ hội Religion Today tại Trent.

Có thể hỏi cuốn phim nơi tổng hành dinh của Hội đồng liên tôn Israel (www. icci. co. it). Hội đồng gòm những người Kitô hữu, Hồi giáo và Do thái. Sinh hoạt của Hội đồng gòm những chương trình chung Do thái-Arab về các vấn đề đức tin, hoà bình, mội trường và giáo dục.

Cuốn phim được trình diễn tại Palzzo Barberini thành Rome trong bối cảnh những sinh hoạt được tổ chức tại thủ đô Ý với Hội đồng Thế giới Tôn giáo và Hòa bình, trong sự hợp tác với Công đồng Sant'Egidio, Judeo-Christian Fiendshi, và SIDIC (Information and Documentation Service on Jews and Christians).