8. Con người ta nếu thường xuyên nghĩ đến sự đau khổ trong hỏa ngục, thì khi chết không phải xuống địa ngục.

(Thánh Bernad)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info