21. Chúng ta giao chiến với tư dục tình cảm lệch lạc thì khó khăn hơn cả hai nước đang giao chiến, bởi vì hai nước giao chiến sẽ không lâu dài. Chỉ có giao chiến với tư dục tình cảm lệch lạc cho đến khi chết mới thôi.

(Thánh Ephraem)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info