CHO TÔI LẠI NIỀM TIN THUỞ NHỎ

Ảnh của Sông Thanh, Louisiana, USA.

Chụp trong thánh lễ dân New Orleans qui tụ trong một nhà thờ tại Houston sau trận bão Katrina.
Cho tôi lại câu kinh chiều mẹ đọc

ngọt như thơ, tha thiết tựa trời mưa..

Cho tôi lại niềm tin yêu ngày nhỏ

tuổi thơ ngây chưa vương vấn bụi đời.

(Thơ Trần Thu Miên, Câu Kinh Tôi Đọc Giữa Đời Tha Hương)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền