Trong buổi lễ tấn phong Tổng Giám Mục Esztergom-Budapest, Đức Cha Peter Erdo cho biết ưu tiên hàng đầu của ngài trong chức vụ mới là Hiệp Nhất Kitô Giáo và “xây dựng nền hòa bình đích thực trong toàn Giáo Hội và đất nước Hung Gia Lợi”. Đức Tân Tổng Giám Mục bày tỏ hy vọng là ngài có thể đóng góp vào việc tăng cường đời sống tôn giáo và tinh thần dưới ánh sáng của những thách đố và khó khăn mà Giáo Hội Hung Gia Lợi đang phải đương đầu.

Buổi lễ tấn phong đã được đài truyền hình quốc gia truyền trực tiếp hôm 11/1/2003.

Đức Tân Tổng Giám Mục Peter Erdo, 50 tuổi, kế vị Đức Hồng Y Laszlo Paskai, người vừa cử hành thánh lễ cuối cùng với tư cách Tổng Giám Mục Esztergom-Budapest hôm 6/1/2003 tại Budapest.

Trong buổi lễ Đức Tổng Giám Mục Istvan Seregely của Eger đã nhận định về tầm quan trọng trong việc bổ nhiệm một vị tân Tổng Giám Mục trẻ trung cho Esztergom-Budapest trước khi Hung Gia Lợi bước vào Liên Hiệp Âu Châu tháng 5/2004 tới đây.