Biên Tập & Dàn Dựng: Lm. Vũ Thanh Cảnh (Trưởng Ban Thánh Nhạc TGP Hànội)

Hoà âm phối khí: Văn Duy Tùng

Ban Hợp Xướng: Lạc Việt

Sẽ được trình diễn trong Chương Trình Khai Mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, Việt Nam

Xin bấm vào cái link này để thấy nhạc phẩm dạng pdf:

Nhạc Phẩm Mùa Hồng Ân