Đêm thánh ca Giáng Sinh do Cộng đoàn Phục Sinh - San Gabriel - Los Angeles trình bầy