BERLIN (Reuters) - Một nhóm người Công giáo Đức muốn đưa Ông già Noel (Santa Claus) ra khỏi lễ Giáng sinh, vì đây chỉ là một nhân vật giả tưởng nhằm mục đích thương mại, để thay thế vào đó là Thánh Nicolas, tượng trưng là người ban ơn đầy lòng vị tha.

Trước ngày các cửa tiệm tràn ngập những hàng hóa mang đề tài Santa Claus, một tổ chức bác ái Công giáo người Đức - Bonifatiuswerk - đã kêu gọi thực hiện những khu vực “không có Santa Claus.”

Tổ chức này coi Ông già Noel chỉ là “một phát minh của kỹ nghệ quảng cáo, đặt ra để gia tăng mức bán hàng, và là “một đại diện của xã hội tiêu thụ” không dính dấp gì đến nhân vật lịch sử là Thánh Nicolas.
Thánh Nicolas
Santa Claus quảng cáo Coca Cola


Trên trang mạng của mình, tổ chức này mô tả Thánh Nicolas, vị thánh bổn mạng của trẻ thơ, là “người trợ giúp kẻ cùng khốn, nhắc nhở ta phải sống thân thiện, phải nghĩ đến người khác, và cho đi quà tặng hạnh phúc.”

Chiến dịch của tổ chức này được nhiều người tiếng tăm ở Đức ủng hộ.

Nina Ruege, xướng ngôn viên một đài truyền hình Đức phát biểu: “Không như Santa Claus, Thánh Nicolas muốn ban cho trẻ thơ sự phong phú nội tâm và không chỉ khuyến khích chúng cố kiếm tìm của cải vật chất.”

Sử sách cho biết Thánh nhân sanh khoảng năm 270 và mất ngày 6 tháng 12 năm 346.