Lưởng đảng và tòa Bạch Cung đã đạt được thỏa thuận ngân sách cho tài khóa 2011 vào lúc 11:00 đêm thứ Sáu, chỉ một giờ trước khi 800 ngàn nhân viên Liên Bang được lệnh tạm nghỉ không lương.

Đây là một ngân sách không ai vừa lòng, đó là một thỏa hiệp tạm thời để mọi người lấy hơi cho cuộc chiến ngày hôm sau.

Vấn đề thâm hụt và món nợ khổng lồ của quốc gia đã không được giải quyết, và rõ ràng chính sách tài trợ cho các chương trình phá thai vẫn được tiếp tục.

Như thường lệ, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng.

Trên thực tế những cái gọi là "chiến thắng" này chỉ là những câu nói trống rỗng.

Đối với Obama và đảng Dân Chủ, thắng lợi có nghĩa là việc tài trợ cho Planned Parenthood (khỏang 0.5 tỷ), cho EPA, PBS và NPR (liên quan đến biến đổi khí hậu và truyền thông) đã được đặt sang một bên. Họ cũng cắt giảm thêm 2 tỷ trên ngân sách Quốc Phòng.

Nhưng đổi lại họ phải hy sinh các quỹ chi trả cho dịch vụ phá thai ở Quận Columbia; và phải cho phép học sinh sử dụng những phiếu thuế liên bang (voucher) để trả tiền cho các trường tư ở quận Columbia.

Đó là chưa kể ngân sách năm nay ít hơn 39 tỷ so với năm trước, ít hơn dự thảo của Obama tới 89 tỷ.

Trong một tuyên bố ngay sau khi đạt thỏa thuận, Obama gọi đó là một "việc cắt giảm chi tiêu hàng năm lớn nhất trong lịch sử."

"Có một số điều chúng ta không thể kiểm soát," ông nói."Chúng ta không thể kiểm soát động đất, chúng ta không thể kiểm soát sóng thần, chúng ta không thể kiểm soát những cuộc nổi dậy ở phía bên kia thế giới. Nhưng những gì chúng ta có thể kiểm soát được là năng lực của chúng ta để có một cuộc bàn thảo hợp lý công bằng giữa các bên và đạt được kết quả cho người dân Mỹ. "

Tuy nhiên ông không phải là người đã kiểm sóat được giai điệu của cuộc bàn thảo.

"Tổng thống không phải là là người dẫn đầu," Chủ tịch hạ viện John Boehner tuyên bố, "Ông đã không hướng dẫn ngân sách hồi năm ngoái, và ông rõ ràng không phải là người hướng dẫn ngân sách cho năm nay."

Trong hầu hết các tài khoản, Boehner đã kết thúc với một vị trí chính trị mạnh mẽ hơn.

"Cuối cùng, Boehner đã đạt được nhiều hơn so với những gì ông phải bỏ, nhiều hơn so với những gì mà Obama, (lãnh tụ đa số của Thượng viện) Reid và đảng Dân chủ đòi hỏi lúc ban đầu," theo nhận định của John Bresnahan và Jake Sherman của Politico.com

Boehner đã cắt giảm thêm $8.5 tỷ cao hơn con số mà ông muốn cắt giảm.

Con số đó tuy lớn nhưng vẫn chỉ là một hạt cát so với những gì đảng Cộng hòa dự định tiếp theo.

Nó tạo ra một sân khấu thuận lợi cho Boehner để ông ta có thể áp đặt một bàn tay mạnh mẽ hơn cho cuộc đấu tranh chính trị nguy hiểm trong vài tuần sắp tới về vấn đề nâng cao trần nợ 14 ngàn tỷ của quốc gia (debt ceiling) và xa hơn là dự án chi tiêu cho năm 2012.