Tối thứ Sáu 18/05/2012 tất cả các anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã đến hội trường nhà thờ St. Luke thuộc Giáo Đoàn Revesby tham dự cuộc bầu cữ Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Xem hình ảnh

Trước khi bầu cử Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2012 – 2015 và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị em. Kế tiếp Cha Paul Văn Chi, Tuyên Úy Đặc Trách Bầu Cử ngỏ lời cám ơn các anh chị em trong các Giáo Đoàn đã sốt sắng bận rộn trong kỳ bầu cử suốt nguyên tháng nay bắt đầu từ ngày 21/04/2012 và Cha giới thiệu quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Tuyết, và Cha Dương Thanh Liêm Giám sát, Cha Đặng Đình Nên và Sơ Miriam Vũ Lành Hải Thư Ký Ban Bầu Cử, Bác Cao Hương, Trưởng Ban Bầu Cử cùng với anh Nguyễn Văn Hóa, anh Phùng Hải Sơn, anh Dương Văn Quang, anh Hoàng Minh Hùng, chị Đinh Thị Nhung, chị Hà Kim Ly, chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chị Nguyễn Kim Ngân, chị Phạm Thị Hoài Thu.

Cuộc Bầu Cử có 2 phần, phần thứ nhất là Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, sau đó là Bầu Ban Chấp Hành của Ban Thường Vụ. Cha Paul Văn Chi mời Sơ Miriam Vũ Lành Hải tuyên đọc điều lệ Bầu Cử Cộng Đồng trong Quy Chế của CĐCGVN, được Đức Hồng Y Clancy phê chuẩn ngày 31.8.1988, và mọi người cùng Bầu Cử những thành viên mình tín nhiệm. Tổng cộng 124 thành viên trong Cộng Đồng.

Sau thủ tục bầu cử nhiều lần, Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2012-2015 đã bỏ phiếu tín nhiệm anh Andrew Trần Anh Vũ trong chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Nhiệm Kỳ 2012-2015. Anh xin cố gắng hy sinh tiếp tục với sứ vụ mà mọi người đã chọn anh phục vụ cho Cộng Đồng. Sau giờ giải lao là phần bầu Ban Chấp Hành của Ban Thường Vụ gồm Phó Chủ tịch Nội Vụ: anh Hoàng Đức Tính, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: anh Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch Kế Hoạch: anh Hà Pi Liến, Tổng Thư Ký: anh Trịnh Đình Lộc và Tổng Thủ Quỹ xin sẽ thông báo sau. Sau cùng Cha Paul Văn Chi thông báo ngày tháng Bầu Cử tại các Giáo Đoàn : Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Miller ngày Chúa Nhật 27/05/2012, BMV Mt.Prichard thứ Sáu 08/06/2012, BMV Cabramatta ngày Chúa Nhật 10/06/2012, BMV Georges Hall Chúa Nhật 27/05/2012, BMV Marrickville Chúa Nhật 17/06/2012, BMV Lakemba Thứ Bảy 19/05/2012, BMV Fairfiled Thứ Bảy 16/06/2012, BMV Revesby Chúa Nhật 17/06/2012.

Trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc buổi Bầu Cử Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney do Cha Văn Chi chủ sự, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn chia sẻ với mọi người cuộc bầu cử Tân Ban Thường Vụ hôm nay. Cha chúc mừng anh Trần Anh Vũ Tân Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney và cám ơn các anh chị đã tích cực trong việc phục vụ mặc dù công việc khó khăn nhưng các anh chị em đã hy sinh và dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng.

Sau đó mọi người cùng quỳ trước Thánh Thể Chúa Kitô cầu nguyện xin Thánh Thể Chúa chúc lành cho Cộng Đồng và Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiêm kỳ 2012 –2015, đồng thời, mọi người trong Tân HĐMV đặc biệt cầu nguyện cho Cha Cố Đominicô Nguyễn Văn Đồi, Cựu Tuyên Úy Trưởng, nhân ngày giỗ 6 năm, cũng như cầu nguyện cho các thành viên HĐMV đã về với Chúa. Phiên họp Tân Hội Đồng Mục Vụ kết thúc lúc 9.30pm.