FLORIDA - Ngày thứ bảy 29 tháng 11 năm 2014 là một ngày trọng đại của giáo xứ thánh Minh, Orlando. Một điều lý thú là ngày mà bà con giáo dân trông chờ là ngày nằm trong mùa vọng, mùa đợi trông. Đó là ngày cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Châu kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục.

Hình ảnh

Hai mươi lăm năm là một khoảng thời gian không quá hay đủ dài cho một đời người, nhưng khá dài cho một sứ mạng. Hai mươi lăm năm trôi qua để làm tròn sứ mạng, không biết bao nhiêu là hồng ân. Thánh lễ tạ ơn hôm nay là để tạ ơn những hồng ân đã nhận lãnh.

Với sự hiện diện tham dự của Đức Cha John Noonan, giám quản giáo phận Orlando và gần 20 linh mục quanh vùng, thánh lễ tạ ơn đã được cử hành một cách thật long trọng và ấm cúng. Giáo dân của giáo xứ đến thật đông trong không khí của một ngày đại lễ, ngồi đầy nhà trong (bên trong nhà thờ), lẫn nhà ngoài (ở tiền đàng). Bà con của cha đến từ Texas đem lại sự ấp áp của tình gia đình.

Thánh lễ được đánh dấu bằng sự hiện diện, giảng lễ của cha Bùi Quyết, người bạn đã chung trường trong những ngày còn “tu học”. Thánh lễ cũng đặc biệt được đánh dấu bằng hoạt cảnh “con đường ơn gọi” để giới thiệu với giới trẻ một nếp sống để phục vụ nước Chúa và người đời.

Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy đã đại diện liên đoàn Công Giáo Hoa Kỳ, chúc mừng cha chánh xứ nhân ngày kỷ niệm cao quý này. Chủ tịch hội đồng mục vụ đã đại diện giáo xứ để chúc mừng và cám ơn cha.