Liên Tu Sĩ Huế: khóa học hỏi giáo luật về Đời sống Thánh hiến

Cùng với những hoạt động ý nghĩa khác trong năm dành cho người thánh hiến, từ ngày 15 – 19/6/2015, tại Dòng Thánh Tâm Huế, Liên Tu Sĩ Huế đã tổ chức khóa học hỏi giáo luật về Đời Sống Thánh Hiến, dưới sự hướng dẫn của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. Tham dự khóa học có quý Bề trên và các thành viên của hầu hết các tu hội thánh hiến và Đan viện hiện diện tại Huế như: Đan viện Thiên An, Dòng Thánh Tâm Huế, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm…

Trong thời gian gần một tuần lễ, cha giáo đã trình bày rất cụ thể và rõ ràng những điểm mà giáo luật nói về đời sống thánh hiến. Khởi đi từ những khái niệm cơ bản và những hình thức khác nhau về đời sống thánh hiến theo dòng lịch sử, các học viên lần lượt tìm hiểu về: các tu hội thánh hiến trên các khía cạnh như việc thiết lập, việc sáp nhập, liên hiệp và liên kết giữa các tu hội cũng như việc giải thể một tu hội thánh hiến. Bên cạnh đó là việc tìm hiểu về việc lãnh đạo trong các tu hội như: quyền tự trị, luật chung và luật riêng, tương quan giữa tu hội với các phẩm trật trong Giáo Hội. Đặc biệt, khóa học nhấn mạnh đến phần giáo luật đề cập đến việc thâu nhận ứng sinh và đào tạo tu sĩ cũng như việc các thành viên rời bỏ tu hội song song với việc đề cập đến vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ của tu hội và các thành viên.

Các buổi học diễn ra sôi nổi xen lẫn giữa phần trình bày của cha giáo là phần đặt câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của cha hướng dẫn. Rất nhiều những vấn đề thực tế trong các hội dòng liên quan đến pháp lí cũng như những “nố” giả định đã được đặt ra, được các học viên thảo luận và được người hướng dẫn giải đáp rõ ràng. Các thành viên trong các hội dòng từ những vị điều hành đến các thành viên có cơ hội được một lần cùng nhau tìm hiểu giáo luật về đời sống mà mình đang theo đuổi cũng như qui chiếu đến hội dòng của mình. Qua đó, các hội dòng đã nhận ra được những điểm thiểu sót về việc áp dụng giáo luật để kịp thời sửa chữa, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho tất cả các thành viên sống đúng và tốt hơn đời dâng hiến theo giáo luật.

Vào chiều ngày 19/6/2015, khóa học đã kết thúc trong niềm hân hoan vì những hoa quả bổ ích do khóa học mang lại, nữ tu M. Teresa Phạm Thị Bích Thủy Bề trên Tổng phụ trách Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đại diện cho toàn thể Liên Tu Sĩ Huế nói lên tấm lòng tri ân đối với cha giáo đã dành thời gian và công sức để giúp đỡ cho tất cả các học viên trong suốt khóa học. Năm Đời sống Thánh hiến đang dẫn khép lại và những khóa học như thế này không chỉ được mở ra như một sự kiện mang tính cổ động nhưng hy vọng lợi ích của khóa học sẽ ảnh hưởng lâu dài trên tất cả các học viên và hội dòng của họ.