ƠN CỨU ĐỘ NÂNG GIAKEU LÊN TẦM CAO MỚI

“Ơn cứu độ đến nhà Giakeu’ (Lc 19, 10).
Giakêu- người thu thuế
Kẻ cộng tác với ngoại bang,
góp tay bán nước.
Nghề thu thuế tai tiếng… ô uế!...

Giakêu- người tội lỗi
Bị đồng hương khinh chê,
nhìn bằng nửa con ngươi…
Tuyệt giao.
Tôn giáo cáo vạ tuyệt thông
Ai giao tiếp vạ lây….

Giakêu lùn,
Cả tầm vóc, cả con tim.
Nhưng trong con người tội lỗi ấy,
Gian tham, nhỏ nhen ấ
Nguồn Thiện - Chân vẫn đang trực chảy,
Mơ ước hòa giải cộng đồng vẫn nỗi khắc khoải.

Sự vô tâm,
Việc vô tình,
cái nhìn thành kiến
Có thể làm chúng sinh
biến người tội lỗi thêm tội lỗi
Càng làm ông lún sâu
thêm vũng bùn lầy nhơ,
hôi thối.

Thế mà,
Chẳng một lời mời
(mà Giakeu có muốn mời cũng không dám),
Chẳng quen biết,
Đấng Thánh đã đề nghị vào nhà ông!...
Niềm vui vỡ òa,
Hạnh phúc trào dâng…
Giấc mơ chẳng dám ước mong...
như Nắng Hồng hừng đông,
ập đến !...
Ông vội mở cửa đón Đấng Thánh.

Gia- kêu...
Giờ đây dáng vóc ông vẫn lùn
Nhưng gặp được Đấng Thánh Giêsu,
Trái tim ông đã vút cao,
Nở rộ quảng đại.
“Sám hối’ bước đầu cho trái tim triển nở,
Cửa hy vọng rộng mở,
Tầm vóc,
Vươn cao sánh với trăng sao.

Lạy Chúa Giêsu,
Hằng ngày con vẫn gặp Chúa trong Hy tế Tạ ơn,
Rước Người vào nhà tâm hồn
Mà sao con vẫn chưa cảm nghiệm được Đấng Thánh,
Chưa phát lộ niềm vui vì được ơn tha thứ
Chưa có sức đẩy quảng đại dấn thân ???

Xin cho con một lần ‘biết Chúa’
Để rồi con ‘biết con’
Một lần để bước ngoặc trọn đời
Cảm nếm lòng Chúa xót thương: Tin Mừng cứu độ

Lm. Đaminh Hương Quất