GP Xuân Lộc: Chiều thứ bảy, lúc 16g30 ngày 30 tháng 10 năm 2017, cộng đoàn Giáo xứ Phú Tảo, Hạt Hố Nai hân hoan chào đón Đức Cha Giáo phận Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo, Cha Quản hạt Giuse Phạm Sơn Lâm, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách đến tham dự Thánh lễ mừng kính thánh Giêrônimô -Quan Thầy, mừng ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Phú Tảo tại Hố Nai.

Xem Hình

Sau giây phút viếng Thánh Thể, tại Hội trường Nhà Xứ, cha xứ giới thiệu quý chức ban hành giáo khóa mới lên Đức Cha. Tại đây, Đức Cha gặp gỡ và nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt giáo xứ trong những năm qua.

Đúng 17 giờ, đoàn rước cung nghinh tượng thánh Quan Thầy gồm quý chức ban hành giáo, quý cha và Đức Cha tiến lên Thánh Đường.

Đức Cha Giuse chủ sự thánh lễ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản hạt Giuse Phạm sơn Lâm, cha xứ Bernado Tô Ngọc Hân quý cha trong giáo hạt và sự hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, quý khách 16 xứ trong hạt, quý chức và cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ được cử hành trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi nhận phép lành kết lễ, ông Trưởng Ban Hành Giáo đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Tảo dâng lời cảm tạ, tri ân lên Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã hiện diện, hiệp thông với giáo xứ trong niềm vui trọng đại này.

Những lẵng hoa tươi thắm như tấm lòng đoàn con thảo hiếu xin dâng lên Đức Cha và quý cha.

Trong phần ban huấn từ, Đức Cha cũng kêu gọi mọi người tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân trong 60 năm qua và tiếp tục chung lòng xây dựng giáo xứ trong hiệp nhất và yêu thương. Đức Cha cũng gởi gắm điều ước muốn của Ngài khi kinh lý các giáo xứ trong giáo phận là biến Giáo phận trở thành Thánh Địa của lòng thương xót và ước mong từng người và từng gia đình trong Giáo xứ Phú Tảo phải là những chứng nhân của Lòng thương xót, thực thi lòng thương xót để cả Giáo xứ thành cộng đoàn của lòng thương xót.

Quý cha quản nhiệm giáo xứ Phú Tảo qua các thời kỳ:

- Đaminh Phạm Bá Linh (1954 - 1980)

- Giuse Đặng Văn Quy (1980 - 2001)

- Đaminh Phạm Văn Vàng (2001 - 2006)

- Phêrô Phạm Ngọc Hảo (2006 - 2008)

- Đaminh Phạm Văn Tu (2009 - 2011)

- Giuse Đỗ Văn Tự (2011 - 2013)

- Giuse Lê Trọng Tiến (2013-2015)

Linh mục đương nhiệm:

- Bernado Tô Ngọc Hân (2015-đến nay)

Nhìn lại khoảng thời gian 60 năm từ khi thành lập đến nay, giáo xứ có biết bao thay đổi. Với 246 giáo dân lúc ban đầu nay có hơn 1200 nhân danh, 2 lần xây mới nhà thờ vào năm 1957 và năm 2001, giáo xứ Phú Tảo đã được các Cha chăm sóc mục vụ, chăm lo đời sống đức tin, vừa xây dựng cho con chiên có nơi thờ phượng xứng đáng mà vẫn chan hòa tình yêu thương hiệp nhất, cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển theo lòng Chúa muốn mà quý Cha đã hy sinh cuộc đời dầy công vun đắp cho giáo xứ.

Xin Chúa tiếp tục ban bình an và tuôn đổ ân sủng của Người cho cộng đoàn Giáo xứ Phú Tảo. Xin thánh quan thầy Giêrônimô luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Ban Truyền Thông Hố Nai.