Trong một bản tin đáng buồn, thông tấn xã SIR của Hội Đồng Giám Mục Ý cho biết nạn nghèo đói đang gia tăng ở quê hương Á Căn Đình của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Một cuộc khảo sát của Trung tâm theo dõi nợ xã hội của Đại học Công Giáo Á Căn Đình, gọi tắt là UCA, đã cho biết như trên.

Cuộc khảo sát, với tiêu đề “Nghèo nàn tài chính và quyền lợi dễ bị tổn thương. Sự bất bình đẳng về điều kiện sống vật chất ở các gia đình đô thị của Á Căn Đình trong giai đoạn 2010-2018”, đã được tiến hành với sự hợp tác của văn phòng Bênh vực người dân toàn quốc, qũy La Nación, ngân hàng Banco Galicia cũng như văn phòng Bênh vực người dân của thủ đô Buenos Aires.

Cuộc khảo sát đã so sánh tình hình năm 2018 với các con số thống kê vào những năm trước. Trong quý 3 năm 2018, nạn nghèo đói ảnh hưởng đến 4.2% những người có gia đình và 6.1% những người độc thân. Báo cáo nói thêm rằng 25.6% những người có gia đình và 33.6% những người độc thân đang sống dưới mức nghèo đói.

Tình trạng nghèo đói này, ảnh hưởng đến 30% dân số, đã gia tăng tới gần 50% ở trẻ em từ 17 tuổi trở xuống. Điều này có nghĩa là trẻ em và thanh thiếu niên là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gia tăng nghèo đói. Một triệu chứng khác của bất bình đẳng xã hội là 20% những người nghèo nhất ở Á Căn Đình chỉ được hưởng chưa đến 4% thu nhập toàn xã hội, trong khi 20% những người giàu nhất thu tóm đến 51.7% thu nhập quốc dân.


Source:SIR