19. HÒA THƯỢNG LUỘC TÔM

Có một hòa thượng len lén mua một con tôm lớn để ăn, lúc luộc tôm, thấy nó nhảy loạn xạ trong cái nồi nóng.

Hòa thượng chấp tay hướng về cái nồi nóng niệm:

- “A di đà phật, mày chịu khó chút xíu, qua một chút là toàn thân biến thành màu đỏ, chín thấu rồi thì không cảm thấy đau khổ nữa.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 19:

Cấm sát sinh là một trong năm giới cấm của nhà Phật, mà hòa thượng thì phải càng tuân giữ kỷ hơn những người khác. Cấm sát sinh và chuyện cấm ăn thịt thì khác nhau, bởi vì có nhiều người không dám cắt cổ con gà, nhưng lại dám ăn cả con gà quay, hoặc có người không dám cắt cổ con vịt, nhưng lại ăn nguyên cả hột vịt lộn...

Thiên Chúa là tình yêu, mọi loài Ngài tạo dựng đều tốt đẹp và để cho con người hưởng dùng, chim bay trên không, thú trong rừng và cá dưới biển đều được Ngài trao ban cho con người tự do toàn quyền sử dụng, có điều là con người có sử dụng cách hợp lý không mà thôi !

Có một vài người Ki-tô hữu con gì cũng không dám giết mà ăn vì tội nghiệp như giết con gà con vịt, cũng như sợ tội nghiệp con chó con mèo, nhưng lại đi giết con của mình đang ở trong bào thai mà không thấy tội nghiệp nó, cũng như không thấy tội ác của mình gây ra, đó là đạo đức giả như ông hòa thường vừa luộc tôm vừa sợ tôm đau vậy...

Cấm giết người là giới luật thứ năm của Thiên Chúa, nhưng cấm sát sinh (loài vật) là luật do một vài tôn giáo tín ngưỡng đặt ra, nhưng giết thai nhi, phá thai, giết người thì mạnh dạn làm, còn giết gà giết vịt để nuôi sống bản thân thì lại không dám, đó là hành vi đạo đức giả của ma quỷ vậy.

Khi con người vắng bóng Thiên Chúa thì con người chỉ là một thây ma biết đi, hoặc như người máy chỉ biết cử động là nhờ lập trình của nhà thiết kế và cảm ứng mà thôi, nguy hiểm thật !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info