Cuối tuần này chúng ta mừng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, và Chúa Nhật tới, chúng ta mừng Đại Lễ Chúa Giêsu Lên Trời (thay vì ngày Thứ Năm), và Chúa Nhật tiếp theo, chúng ta mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,

Ngay từ ngày Chúa Nhật này, các Bài Đọc và Bài Tin Mừng đã hướng chúng ta về Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi Phù Trợ chúng ta, và giúp chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Giáo Hội và nơi mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng đốt lên trong chúng ta lòng nhiệt thành đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho mọi người, và kiên vững giữa bao thử thách, giữa bao gian khổ trong cuộc hành trình Đức Tin giữa cuộc sống trần gian.

Từ Chúa Nhật này, chúng ta cũng bắt đầu bước vào tháng Năm là tháng kính Đức Mẹ Maria. Cùng với những bông hoa tươi muôn màu, muôn sắc, chúng ta hãy dâng lên Mẹ cả cuộc đời chúng ta cùng với mọi niềm vui, mọi nỗi âu lo, mọi khó khăn, xin Mẹ luôn nâng đỡ, giúp sức cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cũng như cho toàn thể Giáo Hội.

Cùng với toàn thể Giáo Hội và Thế Giới, chúng ta đã ngậm ngùi, thương tiếc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời vào ngày thứ Bảy 02-04-2005; nhưng chúng ta cũng vui mừng tạ ơn Chúa đã cho Ngài sống một cuộc đời thật thánh thiện và đầy nhiệt huyết để phục vụ Chúa, Giáo Hội và toàn thể nhân loại; vì thế, các vị lãnh đạo các quốc gia, cũng như bao người thuộc các tôn giáo khác nhau đã ca tụng Ngài như một “VĨ NHÂN, một THÁNH NHÂN của thời đại chúng ta.”

Cùng với toàn thể Giáo Hội và Thế Giới, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha BÊNÊDICTÔ XVI thân yêu của chúng ta mới được Chúa chọn làm Đấng Đại Diện của Chúa để dẫn dắt Đoàn chiên của Chúa nơi trần gian. Hợp cùng Mẹ Maria, chúng ta cũng cầu nguyện chung cho nhau để chúng ta luôn sống hòa hợp yêu thương, sống xứng đáng những người con ngoan trong Đoàn chiên của Chúa dưới sự chăn dắt của Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn trong Giáo Hội.