Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, cho biết Cha Tổng Đại Diện giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua, 宣化) đã lên tiếng tố cáo việc phong chức linh mục cho một giáo phận ma, không hề có trên bản đồ của Giáo Hội Công Giáo.

Tuyên Hóa, cách Bắc Kinh 180 km về phía tây bắc, là một thành phố có lịch sử lâu dài và có vị trí quân sự quan trọng.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 14 tháng 5, Cha Tổng Đại Diện Simon Trương Kiến Lâm (Zhang Jianlin, 张建林) cho biết cái gọi là “giáo phận Trương Gia Khẩu” là “một giáo phận bất hợp pháp, không được Tòa Thánh công nhận”. Vị tổng đại diện giáo phận Tuyên Hoá nói rằng lễ truyền chức linh mục diễn ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua là “bất hợp pháp” và không thể được Giáo hội công nhận.

Bình tĩnh trích dẫn từng chữ của Bộ Giáo luật, Cha Trương Kiến Lâm cho biết bọn cầm quyền Trung Quốc đã hình thành nên cái gọi là giáo phận Trương Gia Khẩu chồng lên giáo phận Tuyên Hóa, trong mưu toan lũng đoạn Giáo Hội địa phương.

Cha Trương Kiến Lâm thẳng thắn chỉ ra rằng Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài (Guo Jincai, 郭金才) là một giám mục được tấn phong trái phép, trước đây đã bị vạ tuyệt thông, nhưng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho hòa giải với Giáo hội, đã hành động trái với giáo luật Công Giáo và trái với tình Hiệp thông Giáo hội.

Thật vậy, giám mục bản quyền của giáo phận Tuyên Hóa là Đức Cha Augustinô Thôi Thái. Ngài là người duy nhất có quyền phong chức cho các linh mục tại Tuyên Hóa. Đức Cha Thôi Thái sinh năm 1950, được thụ phong linh mục vào năm 1990. Ngày 7 tháng Tư, 2013 ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với ý định kế vị Đức Cha Tôma Triệu Khắc Huân (Zhao Ke-xun, 趙克勛)cai quản giáo phận Tuyên Hoá. Đức Cha Tôma Triệu Khắc Huân năm nay đã 91 tuổi, và sau nhiều năm vào tù ra khám, lại phải sống trong tình trạng bị quản thúc.

Ngay từ trước khi được bổ nhiệm Giám Mục, cụ thể là từ năm 2007, Đức Cha Thôi Thái đã liên tục bị bọn cầm quyền sách nhiễu. Tuy chưa bao giờ bị đưa ra xét xử, ngài không ngừng bị bắt, giam giữ trái phép, đôi khi ngài bị nhốt trong những trung tâm giam giữ bí mật; hoặc nhẹ nhất là bị quản thúc tại gia.

Hôm 19 tháng Sáu năm ngoái, 2020, vào ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, công an Trung Quốc đã đến nhà bắt Đức Cha Thôi Thái đi biệt tích. Cho đến nay, không ai biết chúng giam giữ ngài tại đâu.

Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài đã lợi dụng tình cảnh này của giáo phận Tuyên Hóa để tiến hành sắc phong cho những người đã xuất khỏi các chủng viện khác, và cả những người bị rối loạn tâm thần và đạo đức, cũng như những thành phần được coi là tệ nạn xã hội.

Việc tiến hành phong chức ồ ạt trong những ngày này là nhằm hình thành nên giáo phận ma Trương Gia Khẩu. Linh mục quốc doanh Vương Chân Quý (Wang Zhengui, 王振贵) được báo cáo sẽ được tấn phong “Giám Mục tiên khởi” của giáo phận ma Trương Gia Khẩu.

Theo các nguồn tin ở địa phương, Linh mục quốc doanh Vương Chân Quý được giao nhiệm vụ chuẩn bị một cộng đồng linh mục lớn trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới, cũng sẽ diễn ra tại Trương Gia Khẩu.

Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài đã thể hiện mối quan tâm lớn đối với việc tuân theo các lệnh truyền của chính phủ hơn là của Giáo hội, phớt lờ mối quan hệ với các giám mục Tuyên Hóa, là những người được Tòa thánh công nhận, nhưng bị Đảng coi là những tên “tội phạm”.
Source:Asia News