Các giám mục Công Giáo của Ba Lan cho biết hôm thứ Bảy rằng chuyến đi mùa thu của các ngài tới Vatican sẽ là cơ hội để nối lại mối quan hệ với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong một tuyên bố vào cuối cuộc họp toàn thể ngày 12 tháng 6, các giám mục đã hướng tới chuyến thăm “ad limina” của các ngài đến Rôma, dự kiến vào tháng 10.

Các vị cho biết: “Ngoài các cuộc họp với các cơ quan trung ương Tòa Thánh và tiếp kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục sẽ cử hành Bí tích Thánh Thể tại bốn Vương cung thánh đường chính của Rôma.

“Chuyến thăm sẽ là thời gian để nối lại mối quan hệ với Đức Thánh Cha, cùng nhau cầu nguyện, trao đổi ý kiến, phân định và xác định các ưu tiên cho đời sống và sứ mệnh của Giáo hội tại Ba Lan trong những năm tới.”

Theo luật của Giáo hội, các giám mục giáo phận phải báo cáo với Đức Giáo Hoàng 5 năm một lần về tình trạng của giáo phận mình.

Các chuyến đi được gọi là chuyến thăm “ad limina Apoolorum”, từ tiếng Latinh có nghĩa là “đến ngưỡng cửa của các tông đồ.”

Trên thực tế, khoảng cách giữa các chuyến thăm thường dài hơn năm năm. Chuyến thăm “ad limina” cuối cùng của các giám mục Ba Lan là vào năm 2014.

Cuộc họp tháng 10 của các giám mục với Đức Giáo Hoàng sẽ diễn ra trong một thời kỳ đầy biến động trong Giáo hội Ba Lan.
Source:Catholic News Agency