Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez nói hôm thứ Sáu 2 tháng 7 rằng các nhà truyền giáo Công Giáo đầu tiên đến nơi ngày nay là Hoa Kỳ là những nhân chứng cho niềm tin của người Mỹ rằng tất cả mọi người đều có quyền sống và quyền tự do.

“Bắt đầu từ những năm 1500, các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha đã rao truyền tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc bản địa từ Georgia và Florida ngày nay đến Texas và nam California. Các nhà truyền giáo người Pháp đã thánh hiến các vùng đất từ vùng Đại Hồ đến Vịnh Mexico cho Đức Trinh Nữ Maria”

“Đúng là, những người truyền giáo này đã không nhúng tay vào việc phát triển các tài liệu hoặc thể chế thành lập nước Mỹ. Nhưng sứ mệnh của họ là làm chứng nhân cho tinh thần Mỹ đích thực xuyên suốt lịch sử của chúng ta và được thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của chúng ta”.

Ngài nhận định rằng có một sự phù hợp để tổ chức lễ tưởng niệm Thánh Julipero Serra ba ngày trước Ngày Độc lập “bởi vì Thánh Julípero không chỉ là Tông đồ của California, ngài còn là một trong những người cha sáng lập nước Mỹ”.

“Lịch sử là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau như một quốc gia. Cách chúng ta nhớ lại quá khứ định hình cách chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta trong hiện tại, và giúp xác định ý nghĩa và mục đích của chúng ta với tư cách là một dân tộc”, Đức Tổng Giám Mục viết.

Ngài phàn nàn rằng sự chia rẽ ở Mỹ đang “nổ ra trong các cuộc tranh luận gay gắt - trong hội đồng trường học, cơ quan lập pháp và truyền thông - về ý nghĩa của lịch sử Hoa Kỳ và cách kể câu chuyện quốc gia của chúng ta”.
Source:Catholic News Agency