Những kẻ phá hoại đã xúc phạm bức tượng Chúa Kitô ở Ozarks cao bằng bảy tầng lầu ở Eureka Springs, Arkansas vào sáng sớm thứ Sáu. Đây là bức tượng Chúa Giêsu cao nhất trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Các thành viên của nhóm Indecline đã nhận trách nhiệm về hành vi báng bổ này. Nhóm này nói họ không phải là những người “ủng hộ sự sống hay chống lại sự sống”, nhưng tin rằng phá thai là một “phép lạ đáng để ăn mừng”.

Sự mạo phạm được đưa ra để đáp lại luật Arkansas nghiêm cấm hầu hết các trường hợp phá thai. Nhóm này cho biết “chỉ có một phòng khám phá thai” ở Arkansas là “thái quá”.

Giải thích trên các mạng xã hội, nhóm này nói:

“Chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn ủng hộ hay phản đối sự sống. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng phá thai là một phép lạ đáng được ăn mừng”.

Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về phá thai cho biết như sau:

“Sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi của một nhân vị, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo vô tội” - Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo số 2270.

“Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân lý” - Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo số 2271
Source:ChurchPOP