38. DƯƠNG HỒNG TÌM TRỘM

Thi nhân đời Đường là Dương Hồng có một em trai, vì sao chép thơ của ông anh mà được công danh, Dương Hồng sau khi biết được thì rất phẫn nộ, chất vấn em trai:

- “Từng tiếng gà gáy bay lên trời” của ta ở trong quyển thơ đó, mày có ăn cắp sao chép không?”

Đứa em trai trả lời:

- “Biết anh rất thích câu thơ ấy, em không dám ăn cắp”.

Tinh thần của Dương Hồng có vẻ dịu lại, nói:

- “Vậy thì có thể tha thứ”.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 38:

Tác phẩm của người nổi tiếng thường bị người khác ăn cắp sao chép lại, không phải vì muốn truyền bá cái hay của tác phẩm, nhưng là vì ham tiền và lợi nhuận, đó cũng là một tội rất lớn: lỗi đức công bằng.

Có những người nổi tiếng cười xòa khi tác phẩm của mình bày bán đầy nơi các nhà sách, mà bản thân mình là tác giả mà không biết gì cả; có những người rất nổi tiếng đã giận dữ vì tác phẩm của mình “bán chạy” quá mà mình thì không có đồng nhuận bút nào.

Tiếng cười xòa và sự giận dữ đều có lý do chính đáng của nó:

Cười xòa là vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa ban cho họ có những tư tưởng và có khả năng diễn đạt qua ngòi bút, thì Thiên Chúa cũng có cách để làm cho những tư tưởng hữu ích ấy được quảng bá rộng rãi cho mọi người. Giận dữ là vì họ nghĩ rằng họ lao động trí óc quá mệt nhọc để có những tư tưởng, bây giờ lại để người khác làm giàu trên mồ hôi và trí óc của mình...

Cười xòa và giận dữ là hai thái độ, nhưng ai cũng biết thái độ của người có đức tin thì khác với người không có đức tin, thái độ của người khiêm tốn thì khác với người kiêu ngạo.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info