43. VỢ CHỒNG CẦU PHÚC

Nước Vệ có đôi vợ chồng nhìn lên trời cao cầu phúc, bà vợ cầu xin:

- “Xin cho chúng tôi không cần phải phí sức mà được một trăm đồng tiền!”

Ông chồng nói:

- “Tại sao cầu xin ít quá vậy?”

Bà vợ trả lời:

- “Nếu xin vượt quá con số này, thì ông sẽ đi kiếm thêm vợ bé sao !”

(Hàn Phi Tử)

Suy tư 43:

Không ai biết ý và hiểu tính tình của chồng cho bằng vợ mình, vậy mà có những ông chồng không hiểu tính tình của vợ mình. Xét cho cùng thì cũng dễ hiểu thôi: đàn bà thì tế nhị và tỉ mỉ hơn đàn ông, nên hiểu chồng hơn là chồng hiểu vợ.

Hội Thánh là hiền thê của Đức Ki-tô, nên Hội Thánh cũng rất hiểu ý của Ngài và làm theo lời Ngài dạy, để mỗi một phần tử trong Hội Thánh được lớn lên trong sự vâng phục và trung thành với Đức Ki-tô và Hội Thánh của Ngài.

Hội thánh là hiền thê của Đức Ki-tô và Hội Thánh cũng là mẹ hiền của mọi phần tử trong Giáo hội, nên Hội Thánh rất vui mừng khi có những người con sống tốt lành thánh thiện và biết vâng phục Hội Thánh; Hội thánh cũng rất buồn và khổ đau khi có những người con lạc xa chân lí được lãnh nhận từ Đức Ki-tô, Đấng đã từ cõi chết sống lại để ban ơn cứu độ cho loài người.

Nơi Hội Thánh chúng ta được âu yếm nuông chìu và yêu thương như mẹ hiền yêu thương con cái mình.

Tôi đã làm gì cho Hội Thánh ngay trong cộng đoàn và giáo xứ mà tôi đang sống?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info