Xôn xao trong gió lời hoa lá,

Lưu luyến cỏ nhung dấu chân người,

Nô nức nhân gian xuân trẩy hội,

Đầu năm e ấp dáng xuân tươi.

Em cùng đến đây trời lên nắng,

nghiêng nghiêng nắng đổ dáng lau gầy,

Cửa thiền em chắp tay khấn nguyện,

Khói hương u uẩn mắt nhung huyền.

Gió xuân quấn quít nâng tà tà áo,

Một đóa mai nào hôn tóc mây,

Có ai đánh thức tình xuân ấy,

Một đóa hồng nhung nở trên tay.

Lối em về lung linh hoa nắng,

Ngại ngừng em bước gót hài nâu,

Như sợ vương lên từng đóa bụi,

Có ai nhìn theo in mắt sâu.

Nắng chiều vương vấn không muốn tắt,

tiếng chầy vồ, lời kệ vọng đưa,

Như thầm tiếc lời buồn tiễn biệt,

Buổi đầu xuân nhẹ gió đong đưa.

Danh lam thắng cảnh du xuân

Hương trầm ấp ủ tình xuân la đà.