Vatican City (AsiaNews) - "Tin về cái chết của Đại tá Muammar Gaddafi đánh dấu sự chấm dứt một giai đoạn quá dài và nhiều bi kịch của cuộc đấu tranh tàn bạo nhằm triệt hạ một chế độ khắc nghiệt và áp bức", Cha Federico Lombardi, Giám Đốc Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican bình luận về cái chết của Muammar Gaddafi ở Sirte, bị các tay súng của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia giết cùng với con trai Moutassin hôm 20/10.

Đối với Cha Lombardi, chấm dứt cuộc chiến chống lại Gaddafi "buộc chúng ta suy tư một lần nữa về thiệt hại to lớn của sự đau khổ con người, cùng với điều khẳng định và sụp đổ của bất kỳ hệ thống nào không dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người, mà đúng hơn là sự khẳng định quyền lực thường thấy".

Giám đốc của Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican hy vọng rằng người dân Libya không cần đến bạo lực nữa do thái độ trả thù, và ngài mời gọi các nhà lãnh đạo mới và cộng đồng quốc tế cùng nhau làm việc để tái thiết đất nước. Cha Lombardi kết luận rằng "cộng đồng Công Giáo nhỏ tại Libya sẽ tiếp tục làm chứng và phục vụ vị tha, nhất là trong lĩnh vực bác ái và chăm sóc sức khỏe".