Libia nói rằng họ sẽ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng lọat và cho phép thanh tra quốc tế vô điều kiện.

Tổng thổng Libi Muammar Gaddafi nói rằng sau nhiều tháng đàm phán với phương Tây, Libi sẵn sàng đóng góp vai trò trong việc xây dựng một thế giới không còn khủng bố.

Bản tuyên bố do Libi đưa ra ngày thứ sáu đã nhận được ngay những lời ca ngợi từ Washington và Luân đôn.

Thủ tướng Anh Tony Blair đã gọi thông tin này là "can đảm và có tầm vóc lịch sử"

Còn tổng thống Hoa kỳ George Bush nói " Cam kết của lãnh đạo Libi, một khi được thực hiện, sẽ làm cho Hoa kỳ thêm an toàn, và thế giới thêm hòa bình"

Ông Bush nói thêm Hoa kỳ sẽ dành cho nước nào từ bỏ chương trình theo đuổi vũ khí hạt nhân, hóa học, và sinh học một cánh cửa rộng để cải thiện quan hệ với Hoa kỳ.

Hoa kỳ cùng đồng minh từ lâu đã nghi ngờ Libi có các chương trình phát triển bí mật vũ khí sinh hóa, tuy nhiên nhiều lần Libi đã bác bỏ cáo buộc này.

Libi nói họ chỉ có một số cơ sở dành cho nghiên cứu trong lĩnh vực nông học và dược phẩm.

Năm 1995, Libi cho chạy lại dây chuyền tại nhà máy dược phẩm Rabta tại Qabilat az Zaribah, mà theo phía Mỹ, trước thời điểm đóng cửa năm 1990, nhà máy này đã sản xuất tới cả 100 tấn vũ khí hóa học.

Tuy nhiên người ta cho rằng dây chuyền sản xuất vũ khí tại cơ sở ngầm Tarhuna thì đã được ngưng trệ theo sau sự dò xét liên tục của quốc tế.

Còn các quan chức Anh tin rằng Libi tương đối gần với mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân trước tuyên bố ngày thứ sáu.

Libi nói họ đồng ý đặt các cơ sở này dưới sự theo dõi của quốc tế.

Và Tripoli cũng đồng ý đàm phám một thỏa thuận với Cơ quan nguyên tử năng quốc tế của LHQ.

Cạnh đó Libi sẽ đưa ra đảm bảo cất trữ an toàn vũ khí sinh học.

Ôngh Blair nói Anh quốc đã tham gia đàm phán với Libi trong 9 tháng qua.

Ông Blair nói Libi cũng đồng ý sẽ tuân theo các Hiệp ước quốc tế về phát triển triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt và tên lửa tầm xa.

"Hồi tháng 3, Libi đã gặp chúng tôi sau khi đàm phán thành công vụ Lockerbie để xem họ cũng có thể giải quyết vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cách tương tự hay không."

"Sau chín tháng làm việc cùng chuyên gia Anh và Hoa Kỳ, nay Libi nói rằng họ sẽ gỡ bỏ các cơ sở nằm trong chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt và giới hạn tầm bắn của tên lửa ở 300 ki-lô-mét theo như chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa quốc tế."

Còn ông Bush nói rằng Đại tá Gaddafi đồng ý ngay lập tức chấp nhận vô điều kiện thanh tra quốc tế. (BBC)