Thân con hạt bụi vô thường
Từ hư vô Chúa yêu thương mở Lời
Cho con hiện hữu vào đời
Tình yêu cứu rỗi tuyệt vời quyền năng
Lọ Lem thân phận bẽ bàng
Thành ngôi công chúa huy hoàng nâng lên
Làm con Thiên Chúa uy quyền
Hồn con ca ngợi khong khen muôn đời
Hồng ân Thiên Chúa không ngơi
Ngày đêm tuôn đổ cuộc đời con thơ
Bụi mờ ôi hạ bụi mờ
Mà sao Thần Khí thăng hoa tuyệt vời
Làn môi gọi tiếng "Cha-ơi"
"Abba" với Chúa ở nơi cửu trùng
Tình yêu nhiệm lạ vô song
Nguyện xin Thần Khí mở lòng con ra
Đắm chìm bể ái hải hà
Luôn luôn cất tiếng ngợi ca suốt đời
Bằng Lời Thần Khí mà thôi
Cha ơi Cha ơi ôi Chúa-Trời-Tình-Yêu.