Giám mục Bernard Fellay, lãnh đạo Huynh Đoàn Thánh Piô X, nói với một cơ quan truyền thông Pháp rằng trong cuộc họp diễn ra hôm 1 tháng Tư, Đức Thánh Cha nói rằng ngài dự định ban năng quyền giải tội cho các linh mục thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X khi kết thúc Năm Thánh. Ông nói thêm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn bình thường hóa tình trạng của Huynh Đoàn Thánh Piô X, và đề cập đến nhóm này như là "một phần của Giáo Hội."

Tháng Chín năm ngoái, 2015, Huynh đoàn Thánh Piô X đã hoan nghênh "cử chỉ hiền phụ" của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Huynh đoàn như được nêu trong bức thư Đức Thánh Cha gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc âm hoá, liên quan đến việc cử hành Năm Thánh Lòng Thương xót.

Trong một thông cáo được phổ biến ngay trong ngày Toà Thánh công bố bức thư trên, tức là ngày thứ Ba 01 tháng Chín năm 2015, Huynh đoàn Thánh Piô X đã bày tỏ vui mừng về quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận là hợp pháp việc nhận lãnh ơn xá giải nơi các linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X trong suốt Năm Thánh Lòng Thương xót.

Trong bức thư, Đức Thánh Cha "cho phép những ai đến với các linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X để cử hành bí tích Hoà giải trong Năm Thánh Lòng Thương xót, có thể nhận được ơn xá giải thành sự và hợp pháp".

Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã tha vạ tuyệt thông cho Huynh đoàn Thánh Piô X vào năm 2009, nhưng các linh mục trong Huynh đoàn "vẫn không được cử hành một cách hợp pháp bất kỳ thừa tác vụ nào trong Giáo Hội". Điều này đã được Uỷ ban Toà thánh Ecclesia Dei, là Uỷ ban phụ trách đối thoại với nhóm Lefèbvre tại Roma, nhắc lại hồi tháng Mười Một năm 2012.