Với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei (Giáo Hội Chúa) đã gởi một lá thư đến tất cả các giám mục trên thế giới về việc cho phép các linh mục của Huynh Đoàn Thánh Piô X được cử hành bí tích Hôn Phối.

Lá thư được ký bởi chủ tịch của Uỷ ban Giáo hoàng này, là Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, cũng là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, và vị tổng thư ký, là Đức Tổng Giám Mục Guido Pozzo.

Để hôn nhân là thành sự, cô dâu và chú rể phải nói lên sự ưng thuận của họ trước một linh mục hay phó tế đã được Đức Giám Mục bản quyền cho phép. Cho đến nay, các linh mục thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X không có năng quyền cử hành bí tích này. Tuy nhiên, theo thông báo mới thì từ nay, Đức Hồng Y Müller và Tổng giám mục Pozzo viết: “Tất cả các linh mục của Huynh Đoàn Thánh Piô X có năng quyền ban bí tích hôn phối cho các tín hữu một cách hợp pháp”

Lá thư có đoạn viết:

“Theo cùng một quan điểm mục vụ nhằm trấn an lương tâm của các tín hữu, bất chấp tình trạng bất thường khách quan kéo dài về giáo luật của Huynh Đoàn Thánh Piô X, Đức Thánh Cha, theo đề nghị của Bộ Giáo Lý Đức tin và Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, đã quyết định cho các Đấng Bản Quyền địa phương khả thể được ban năng quyền cử hành bí tích Hôn Phối cho các linh mục Huynh Đoàn Thánh Piô X đối với các tín hữu, theo các quy định sau đây.

Trong chừng mực có thể, Đấng Bản Quyền địa phương trao việc cử hành các nghi thức của bí tích Hôn Phối theo nghi thức Phụng Vụ cũ Vetus cho một linh mục của giáo phận (trong bất kỳ trường hợp nào khác cũng nên trao cho một linh mục hoàn toàn hợp lệ) miễn là linh mục này có thể được sự đồng ý của hai bên, sau đó việc cử hành Thánh lễ, theo sau các nghi thức này, có thể được trao cho một linh mục của Huynh Đoàn Thánh Piô X.

Nếu không được như thế, hay nếu không có linh mục nào trong giáo phận có thể nhận được sự đồng ý của hai bên thì Đấng Bản Quyền địa phương có thể ban năng quyền cần thiết cho một linh mục của Huynh Đoàn Thánh Piô X được cử hành các nghi thức của bí tích Hôn Phối và Thánh Lễ sau đó, trong khi nhắc nhở vị linh mục này về nghĩa vụ phải chuyển càng sớm càng tốt các tài liệu liên quan cho giáo phận.

Lá thư kết luận rằng:

“Phương thế này sẽ giúp giảm bớt sự không thoải mái về lương tâm cho các tín hữu dưới sự chăm sóc mục vụ của Huynh Đoàn Thánh Piô X, cũng như bất kỳ sự không chắc chắn nào về tính thành sự của Bí Tích Hôn Nhân; và đồng thời đẩy mạnh tiến trình hướng tới việc thể chế hóa đầy đủ tổ chức này. Bộ trông mong nơi sự hợp tác của các vị”

Bức thư, được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận vào ngày 24 tháng 3 và đề ngày 27 tháng 3, đã được công bố hôm thứ Ba 4 tháng Tư.