Huynh Đoàn Thánh Phêrô (FSSP) đã bầu linh mục Andrzej Komorowski, người Ba Lan, làm Tân Bề Trên Tổng Quyền.

Hội nghị khoáng đại của Huynh Đoàn Thánh Phêrô, hiện đang họp tại Chủng viện Quốc tế Đức Mẹ Guadalupe ở Denton, Nebraska, Hoa Kỳ, đã chọn cha Komorowski làm Bề Trên Tổng Quyền trong một nhiệm kỳ sáu năm. Ngài sẽ thay thế cha Tổng Quyền John Berg, người Mỹ, đã là Bề Trên Tổng Quyền trong 2 nhiệm kỳ vừa qua kể từ năm 2006.

Cha Komorowski sinh tại Ba Lan năm 1975 và được thụ phong vào năm 2006 sau khi theo học tại chủng viện của Huynh Đoàn ở Wigratzbad, Bavaria. Ngài đã từng là Trợ lý cho Bề Trên Tổng Quyền từ năm 2012, tại trụ sở chính của Huynh Đoàn ở Fribourg, Thụy Sĩ.

Huynh Đoàn Thánh Phêrô, xin phân biệt với Huynh Đoàn Thánh Piô X, là một cộng đoàn đời sống tông đồ dành cho các linh mục chỉ cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La tinh phiên bản trước Công Đồng Vatican II. Huynh Đoàn Thánh Phêrô có gần 300 linh mục trong 124 giáo phận trên khắp thế giới.
Source: Catholic Herald - FSSP elects Polish priest as Superior General