(CASTELGANDOLFO 14-9-2004) - ĐGH Gioan Phaolô II trong cuộc gặp gỡ hôm nay với các Giám Mục Tân Tây Lan đã than phiền rằng những trào lưu trần tục hóa tại Tân Tây Lan, đặc biệt việc ít người tham dự thánh lễ buộc ngày Chúa Nhật là triệu chứng rất đáng buồn.

Ngày Chúa Nhật tại Tân Tây Lan đang trở thành ngày bắt buộc một cách không chính đáng là cho việc giải trí và thể thao.

Thêm vào đó TÂn Tây Lan đang bàn luận về dự luật cho phép “hôn nhân đồng tính” được quyền lợi như cặp vợ chồng bình thường. Trước vấn đề này, ĐGH nói với các giám mục Tân Tây Lan rằng việc đồng hóa hôn nhân đồng tính với hôn nhân giữa người nam và người nữ hoặc chấp nhận bất cứ hình thức chung sống nào ngoài ý nghĩa hôn nhân truyền thống là “vi phạm chương trình của Thiên Chúa cho nhân loại”.

Phái đoàn các giám mục Tân Tây Lan được ĐHY Thomas Williams dẫn đầu. Chính ĐHY Williams mấy tháng trước đây có tuyên bố là các chính trị gia cải cách đưang đằng sau dự luật nêu trên là “những kẻ man dại tân tiến”.

ĐGH cũng nói tới “các thách đố hiện đang đối diện” với các giám mục Tân Tây Lan và thúc đẩy các ngài phải “bảo vệ sự thánh thiêng và yếu tố duy nhất của hôn nhân”.

Giám mục Denis George Browne, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tân Tây Lan xin Đức Giáo Hoàng hỗ trợ cuộc chiến chống lại dự luật hôn nhân đồng tính. GM Browne tuyên bố dự luật nêu trên là một phần trong chương trình muốn “vẽ lại bản đồ xã hội nhắm làm giảm giá trị Kitô giáo đi”.

Tân Tây Lan trong vòng 50 năm qua đã có quá nhiều thay đổi. Bác sĩ Cullen phát biểu rằng khi ông tới đây 50 năm trước thì ngày Chúa Nhật mọi nơi đều đóng cửa hết. Bác sĩ Cullen nói thêm: “Hiện nay xã hội của chúng tôi rất sinh động và tràn đầy nhựa sống. dị nhiên có một số người thấy khó khăn về việc này”.

Phản ứng của bà Helen Clark nữ thủ tướng Tân Tây Lan trước lời tuyên bố của ĐGH về Tân Tây Lan hôm nay với báo chí như sau: “ĐGH có những quan điểm tôn giáo mạnh và dĩ nhiên Ngài có quyền diễn tả quan điểm của Ngài.”