6. Đau khổ của đời này chỉ là ngắn tạm, nhưng hạnh phúc vui vẻ của thiên đàng thì vĩnh viễn.

(Thánh Don Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info