Xuất hiện cùng với Tổng Giám mục Công Giáo của New York, một trưởng lão của Giáo hội Các Thánh Ngày sau hết của Chúa Giêsu Kitô đã nêu bật những trường hợp hợp tác giữa nhà thờ Mormon và Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ.

Trưởng lão Quentin Cook, thuộc Nhóm Mười Hai Vị Sứ Đồ của Mormon, đã xuất hiện cùng với Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo diễn ra tại Đại Học Notre Dame.

Trong bài thuyết trình tại hội nghị, Cook nhấn mạnh hơn 200 dự án mà giáo phái Mormon đã hợp tác với Dịch vụ Cứu trợ Công Giáo kể từ năm 1985, cùng với hơn 40 dự án với Caritas, 99 dự án với Tổ chức Bác Ái Công Giáo và gần 300 dự án với Dịch vụ Cộng đồng Công Giáo.

Đáng chú ý, vào năm 2016, giáo phái Mormon đã viện trợ 1.25 triệu Mỹ Kim cho các nỗ lực cứu trợ người tị nạn của Công Giáo. Vào năm 2021, giáo phái Mormon đã quyên góp 5 triệu đô la được chia cho 9 cơ quan, một trong số đó là Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, cũng cho các nỗ lực tái định cư người tị nạn.

Đức Hồng Y Dolan cho biết giáo phái Mormon và Giáo Hội Công Giáo đã trở thành “ đồng minh trong rất nhiều công việc bác ái”, chẳng hạn như các dự án viện trợ nhân đạo và các dự án đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

“Khi bạn nói về những cốt lõi của niềm tin, bạn đang nói rằng chúng ta là con cái của một Thiên Chúa thật, Đấng đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh Ngài và giống Ngài, Đấng yêu thương chúng ta say đắm, Đấng muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách yêu thương nhau như anh chị em”, Đức Hồng Y Dolan nói.

“Đó là tín lý. Đó là sự mặc khải của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta không thể hòa hợp với nhau, điều đó vô cùng tội lỗi và tai tiếng phải không nào? Bạn có nghĩ như thế không?”

Giáo phái Mormon, không tin vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như chúng ta, được thành lập vào thế kỷ 19 tại New York.
Source:Catholic News Agency