Theo bản tin của hãng tin Catholic World News ngày 11 tháng 10 năm 2023, vào ngày 10 tháng 10, những người tham gia phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 tiếp tục thảo luận về chủ đề thứ hai của Thượng hội đồng: “Làm thế nào chúng ta có thể trở thành dấu chỉ và công cụ đầy đủ hơn của sự kết hiệp với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất của nhân loại?”Tại một cuộc họp báo, Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, cho biết rằng vào ngày hôm trước, những người tham gia Thượng Hội đồng đã bầu ra một số thành viên của hai ủy ban.

Ủy ban Báo cáo Bản Tổng hợp

Theo quy định của Thượng Hội đồng (Điều 14), Ủy ban Báo cáo bản Tổng hợp gồm có Tổng tường trình viên, người chủ trì; Tổng thư ký; Thư ký đặc biệt được ủy quyền giám sát công việc của các Chuyên gia-Thần học, là thư ký của nó; bảy Thành viên do Hội đồng bầu chọn và ba Thành viên khác do Giám Mục Rôma bổ nhiệm.”

Công việc của ủy ban rất quan trọng vì kết quả của phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng (4-29 tháng 10) sẽ hình thành chương trình nghị sự cho phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2024.

Các thành viên đương nhiên của ủy ban, được thành lập theo quy định của Thượng Hội đồng, là Đức Hồng Y Jean-Claude Hol-lerich, SJ (chủ tịch), Đức Hồng Y Mario Grech, và Cha Riccardo Battocchio.

Bảy thành viên được bầu chọn bởi những người tham gia Thượng Hội đồng là

• Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu (Cộng hoà Dân chủ Congo)
• Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline (Pháp)
• Đức Hồng Y Gérald Cyprien Lacroix (Can-ada)
• Đức Tổng Giám Mục José Luis José Luis Azuaje Ayala (Venezuela)
• Giám mục Anthony Mackinlay (Úc)
• Giám mục Mounir Khairallah (Lebanon)
• Cha Clarence Sandanaraj Davedassan (Ma-laysia)

Ba thành viên được Đức Giáo Hoàng Phaxicô bổ nhiệm là

• Đức Hồng Y Giorgio Marengo (Mông Cổ)
• Cha Giuseppe Bonfrate (Ý)
• Sơ Patricia Murray (Ái Nhĩ Lan)

Hãng tin CNA đã công bố hồ sơ tóm tắt của từng thành viên của ủy ban này.

Ủy ban thông tin

Ủy ban Thông tin, theo quy định của Thượng Hội đồng, “bao gồm: Chủ tịch và Thư ký, do Giám Mục Rôma bổ nhiệm; Tổng thư ký; các Phó Tổng thư ký; Tổng tường trình viên; các Thư ký Đặc biệt; Bộ trưởng Bộ Truyền thông; Giám đốc Phòng Báo chí; cũng như bảy Thành viên do Hội đồng bầu ra; mà Giám đốc Truyền thông của văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng được bổ sung vào đó” (Điều 11).

Các thành viên được bầu bởi những người tham gia Thượng Hội đồng là

• Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández (bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin)
• Đức Hồng Y Joseph Tobin (Hoa Kỳ)
• Đức Tổng Giám Mục Andrew Nkea Fuanya (Cameroon)
• Giám mục Pablo Virgilio David (Philip-pines)
• Giám mục Anthony Randazzo (Úc)
• Cha Antonio Spadaro, SJ (Phó tổng thư ký, Bộ Văn hóa và Giáo dục)
• Cha Khalil Alwan (Lebanon)

Họp báo

Những người tham gia cuộc họp báo cho biết các thành viên Thượng Hội đồng đang thảo luận về các chủ đề sau:

• giáo dục
• môi trường
• đa văn hóa
• “đồng hành với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người di cư”
• người nghèo
• buôn người
• loại trừ xã hội

Đức Hồng Y Joseph Tobin, CSSR, của New-ark (NJ) nói với các phóng viên rằng tại Thượng Hội đồng, “mọi thứ không đến với chúng ta từ trên cao, nhưng đó là một quá trình bắt đầu từ phía dưới, từ sự tham gia của dân Chúa, và lên đến trên cùng. Tôi không cảm thấy bị bó buộc hay bị còng tay”.

Đề cập đến “cuộc hành hương của những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội vì xu hướng tính dục của mình”, Đức Hồng Y Tobin dẫn lời một linh mục nói: “Đây là một Giáo Hội đẹp đẽ, nhưng nó đẹp nhất khi các cửa của nó mở ra”.

Đức Hồng Y Tobin cũng chỉ trích “các nhà lãnh đạo dấn thân vào việc xây dựng biên giới” – một tuyên bố đáng chú ý, vì ba ngày trước đó, Hamas đã xâm phạm biên giới Ga-za-Israel và xâm lược Israel.

“Trong một thế giới được đặc trưng bởi chủ nghĩa dân tộc loại trừ, bởi chủ nghĩa bài ngoại, trong đó có những nhà lãnh đạo dấn thânxây dựng biên giới, lựa chọn của Giáo hội là tình huynh đệ, tính đồng nghị, một lựa chọn giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, ” Vatican News viết như thế khi diễn giải nhận xét của Đức Hồng Y. (Theo bài báo bằng tiếng Ý của Vatican News, phần diễn giải chủ yếu bao gồm các trích dẫn trực tiếp, bao gồm cả lời chỉ trích của ngài về “các nhà lãnh đạo dấn thân vào việc xây dựng biên giới.”)

Đức Hồng Y Tobin cũng nói về những hạn chế đối với Thánh lễ Latinh truyền thống. (Vatican News, do Bộ Truyền thông Vatican điều hành, đã bỏ qua bất cứ nhắc nhở nào đến nhận xét của Đức Hồng Y về chủ đề này.)

“Tôi có thể nói rằng cảm giác bị trục xuất là một điều đáng buồn là một phần dấu hiệu của thời đại, không chỉ dành cho những người rất yêu thích Thánh lễ truyền thống,” ngài nói.

Đức Hồng Y Tobin nói thêm:

Đối với những người yêu thích Thánh lễ truyền thống, họ vẫn còn trong điều kiện của hai tự sắc, cũng như các quyết định của Bộ Phụng tự, vẫn có những cơ hội cho nó, nhưng có lẽ không phải là những gì họ đã quen thuộc. Vì vậy, tôi biết nó đã gây ra rất nhiều đau buồn cho những người đặc biệt đồng nhất với Thánh lễ đó, nhưng tôi không nghĩ họ đã bị trục xuất khỏi Giáo Hội Công Giáo.