Bản tin của Catholic World News ngày 20 tháng 10 năm 2023 cho hay vào ngày 19 tháng 10, những người tham gia phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ lần thứ 16 tiếp tục thảo luận về chủ đề thứ tư của Thượng Hội Đồng: “Sự tham gia, quản trị và thẩm quyền. Có những tiến trình, cơ cấu và định chế nào trong một Giáo hội đồng nghị truyền giáo?”Mỗi nhóm trong số 35 nhóm làm việc (nhóm nhỏ) đang thảo luận một trong năm câu hỏi trong bảng câu hỏi:

* B 3.1 Làm thế nào chúng ta có thể đổi mới thừa tác vụ thẩm quyền và thực thi trách nhiệm trong một Giáo hội đồng nghị truyền giáo?

* B 3.2 Làm thế nào chúng ta có thể phát triển các thực hành phân định và các quá trình đưa ra quyết định theo cách thức đồng nghị đích thực, tôn trọng vai trò chính của Chúa Thánh Thần?

* B 3.3. Những cơ cấu nào có thể được phát triển để củng cố một Giáo hội đồng nghị truyền giáo?

* B 3.4 Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra cấu trúc cho các trường hợp về tính đồng nghị và tính hợp đoàn liên quan đến các nhóm Giáo hội địa phương?

* B 3.5 Làm thế nào định chế Thượng Hội đồng có thể được củng cố để nó trở thành biểu thức của tính hợp đoàn giám mục trong một Giáo hội toàn đồng nghị?

Họp báo

Cuộc họp báo hàng ngày, do ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông chủ trì, nhấn mạnh đến thừa tác vụ dành cho người di cư và người tị nạn.

Ông Ruffini và một số người tham gia cuộc họp báo khác cũng thảo luận về thủ tục của Thượng Hội đồng và các vấn đề liên quan đến việc quản trị của Giáo hội.

Ông Ruffini nói với các nhà báo rằng các chuyên gia thần học của Thượng Hội đồng sẽ chia sẻ những suy nghĩ của họ về B 3.3, B 3.4 và B.3.5 với tất cả những người tham gia Thượng Hội đồng – gợi ý rằng ban lãnh đạo Thượng Hội đồng muốn cuộc thảo luận về ba mục này được hướng theo một hướng nhất định. Vatican News tường trình:

Ông Ruffini nhắc lại sự kiện, đã được Đức Hồng Y Jean-Claude Holler-ich, Tổng tường trình viên, cho biết ngày hôm qua, rằng “ba nhóm làm việc gồm các chuyên gia thần học và giáo luật đã được thành lập để chia sẻ với các cuộc họp toàn thể, trong ba báo cáo, những suy nghĩ của họ về các điểm” của Tài liệu làm việc B3/3 (“Những cơ cấu nào có thể được phát triển để củng cố một Giáo hội đồng nghị truyền giáo?”); B3/4 (“Làm thế nào có thể cấu hình các trường hợp về tính đồng nghị và tính hợp đoàn liên quan đến các nhóm Giáo hội địa phương?”); và B3/5 (“Làm thế nào định chế Thượng Hội đồng có thể được củng cố để nó trở thành biểu thức của tính hợp đoàn giám mục trong một Giáo hội toàn đồng nghị?”).

Quyết định của Đức Hồng Y Hollerich để các chuyên gia thần học của Thượng Hội đồng ảnh hưởng đến cuộc thảo luận về B 3.3, B 3.4 và B.3.5—cùng với thông báo của ngài vào ngày hôm trước rằng báo cáo cuối cùng của Thượng Hội đồng sẽ không phải là tài liệu làm việc của phiên họp Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2024, như ông Ruffini trước đây đã ngụ ý - cho thấy rằng Thượng hội đồng không tiến hành hoàn toàn theo kế hoạch của những người tổ chức. National Catholic Register đưa tin, vào ngày 16 tháng 10, sự can thiệp (bài phát biểu) của một giáo dân chống lại việc phong chức cho phụ nữ “đã nhận được những tràng pháo tay lớn”.

Các Chức Thánh và việc quản trị Giáo Hội

Có lẽ, bình luận quan trọng nhất tại cuộc họp báo, Đức Hồng Y Michael Czerny, SJ, Bộ trưởng Bộ Cổ vũ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã nói: “Tôi nghĩ sự đồng nhất giữa các chức thánh và các chức vụ là điều đã được vượt qua”.

Ngài nói tiếp:

“Nói cách khác, chúng ta hiểu rằng các chức thánh không cần thiết đối với mọi chức vụ, cho đến nay vẫn do một giáo sĩ đứng đầu và trên thực tế là một giáo phẩm và trong một số trường hợp thậm chí là một Hồng Y. Không có mối nguy hiểm nào đối với bản chất của Giáo hội vì có những trách nhiệm đã được giao cho và có lẽ sẽ ngày càng được giao cho những người không phải Hồng Y, không phải giám mục, không phải linh mục”.

Đức Giám Mục Daniel Flores của Brownsville (Texas) đã được hỏi về một thuyết “âm mưu” trong đó “các giám mục đang bị một nhóm cấp tiến thao túng”.

Giám mục Flores trả lời: “Tôi không thấy có âm mưu nào cả. Tôi chỉ đơn giản nghe những cuộc trò chuyện trung thực, chân thành, chung thủy và bác ái dưới sự, tôi có thể nói sub tutela Petri [dưới sự quan tâm của Phêrô]. Đó không phải là mối đe dọa đối với đức tin.”