Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Ep 5, 15-20).

Có phải chăng tất cả những anh chị em đang sống trong ơn Chúa Thánh Thần đều được Chúa Thánh Thần mạc khải cho hiểu những lời nói trên của Thánh Phao-lô là đúng và là rất thiết yếu trong cuộc sống ngày lại ngày trên trần gian đầy dẫy những tội lỗi, cám dỗ, và quyến rũ!?? Có tiếp nhận ơn Chúa Thánh Thần, tự nhiên Ngài sẽ mở lòng, mở trí, mở trái tim cho chúng ta cảm nhận được sự sống đời sau mới vô cùng là quan trọng, chứ không phải cuộc sống thật tạm bợ trên trần gian này, đang cho chúng ta đầy những khổ ải, phong ba, và bão táp, không có tương lai, mà chúng ta là những con người yếu đuối lại cứ cố gắng muốn tìm cách cho được sống mãi, sống hoài, sống muôn đời.

Có ơn Chúa Thánh Thần, thật chúng ta chỉ muốn hằng ngày ca hát, xướng lên những lời ngợi ca, chúc tụng, tôn vinh, Ba Ngôi Thiên Chúa. Còn mọi thứ cần thiết khác cho cuộc sống ngày lại ngày, Ngài sẽ lo liệu và nuôi dưỡng cho chúng ta. Thật không gì vui sướng cho bằng khi cuộc sống của chúng ta hằng ngày có Chúa giữ gìn. Phải, khi chúng ta có được ơn Chúa Thánh Thần, thì tâm hồn chúng ta luôn rộn lên những niềm vui bất tận, như cái máng hứng nhận tất cả luồng sinh khí, sinh động, không biết mệt mỏi, cho chúng ta sức mạnh như nguồn điện được cung cấp từ Trên.

Có được ơn Chúa Thánh Thần, thì những sự gì khôn ngoan của trần gian chúng ta được Ngài cho biết để tránh hay khai trừ. Sự gì khôn ngoan của trần gian thì chúng ta tất cả đều cảm thấy như rất mỏi mệt và rất hoang phí thời giờ. Có ơn Chúa, chúng ta cảm thấy như không còn phải lo lắng gì cho ngày mai như ăn gì hay mặc gì, mà thật thoải mái an bình tuy dù mọi người chung quanh chúng ta phải tất bật, vất vả, và lo toan đủ mọi điều. Thật thoải mái và tốt lành thay! Khi chúng ta có được sự bình an của Chúa ban. Sự bình an này không phải ai cũng có đâu! Không phải Chúa dậy chúng ta không làm ăn gì để nuôi sống bản thân, gia đình, và anh chị em, nhưng Chúa dậy tất cả chúng ta là trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời và mọi sự ở trên trời, thì Ngài sẽ lo liệu tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta, nhất là phần Linh Hồn đời đời của chúng ta.

Tìm đến Chúa, dễ dàng lắm anh chị em ạ! Không khó đâu! Cần thiết nhất là chúng ta đầu tiên hãy chạy đến Chúa để xin Chúa tha tội cho chúng ta là những con người luôn yếu đuối, Chúa biết điều đó hơn hết thảy vì Ngài đã mặc lấy xác phàm của chúng ta mà, chỉ trừ tội lỗi, vì Ngài là Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa Cha, Ngài từ Trời mà đến nên Ngài không có tội. Hãy kiên nhẫn tìm đến Ba Ngôi Thiên Chúa luôn, vì không phải Thiên Chúa xa lánh chúng ta, nhưng vì những gì chúng ta đeo đuổi nơi trần gian này, đã làm chúng ta xa lánh Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là Đấng Thiện Hảo và Lành Thánh, mà trong chúng ta lại chứa đựng tất cả những gì thật gian xảo thật xấu xa, mà chúng ta cố tình không từ bỏ, thì chúng ta không thể nào Gặp được Ngài!?? Có phải Chúa dậy chúng ta là không được làm tôi hai chủ!??

Bản tánh con người yếu đuối của chúng ta trên trần gian này thì muôn đời đều có một mẫu số chung, là cái gì mình có được trong tay, cầm được, sờ được, thấy được thì chúng ta mới cảm thấy có được sự bình an. Còn những gì lờ mờ khó hiểu, không thấy, không cảm nhận được, trên sách vở, thì chúng ta đều coi là không thật, như thử hỏi, những anh chị em mang danh là Kitô hữu, được rửa tội từ nhỏ, nếu có được sự lựa chọn là chủ Tiền và Chủ Thiên Chúa thì họ chọn ai??? Điều kiện Chủ Tiền là họ muốn gì được nấy! Được làm bá chủ trái đất cho đến khi họ chết. Chọn Chủ là Thiên Chúa, thì cuộc sống của họ là chỉ được bình an của Thiên Chúa ban, có cuộc sống đủ ăn đủ dùng mà thôi! Cũng sống cho đến khi Chúa gọi ra đi, thì anh chị em nghĩ mà xem, sẽ được bao nhiêu người chọn Thiên Chúa làm Chủ của đời mình, mà không hết thảy chọn ông Chủ của mình là Tiền phải không! Ấy vậy cho nên Thánh Phaolô của chúng ta cũng cố gắng dậy chúng ta làm cho được những điều thiện hảo như trên là: "anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.".

Vâng, không gì khôn ngoan cho bằng là chúng ta tìm đến Thầy chí thánh chí ái của chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vì Ngài là Đường, là Chân Lý, và là Sự Sống Muôn Đời của tất cả toàn thể nhân loại chúng ta. Amen.