Lúc 17 giờ chiều Chúa Nhật ( 31 / 12 / 2017) Lễ Thánh Gia Thất, tại Thánh đường Giáo xứ Nhượng Nghĩa , Cha Giuse Vũ Dần – Tổng vấn Nguyền Việt Nam , Linh Nguyền Giáo phận Đà Nẵng đã Chủ sự Thánh lễ trọng thể Mừng Kính Gia Đình Thánh Gia , Bổn mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình , Khóa căn bản 692 tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa. ( Chương trình TTHNGĐ )

Xem Hình

Đồng tế với Cha Giuse , có Cha Phê-rô Lê Hưng ( Quản xứ ) và Cha Giuse Phạm Phi Phong (Phó Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng) là Người con của Giáo xứ Nhượng Nghĩa.

Chương trình TTHNGĐ tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa được hình thành gần 1 năm, từ ngày 25 và 26 / 3 / 2017 . Chương trình TTHNGĐ tại Giáo xứ đã chọn Lễ Thánh Gia làm Lễ Bổn mạng , đây là Lễ Mừng Bổn Mạng lần đầu tiên.

Tại Giáo xứ, có 27 cặp vợ chồng đã qua khóa học , lập thành một Liên Gia, mỗi tháng gặp gỡ một lần để chia sẻ Lời Chúa , đặt dưới ơn Chúa Thánh Thần, để tịnh tâm . Cha Quản xứ - Linh Nguyền Liên gia của giáo xứ cùng đồng hành và Linh hướng cho Các Thành viên . các Thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân với nhau , xả cõi lòng trong khiêm tốn, cùng giúp nhau thăng tiến hơn trong đời sống gia đình và cùng cầu nguyện với nhau .

Mỗi Thành viên được học , được chia sẻ để biết: cách Đọc – Niệm – Suy Lời Chúa , vợ chồng biết cảm thông yêu thương nâng đỡ nhau trong đời sống gia đinh với tâm sinh lý nam và nữ nhiều khác biệt , yêu thương nâng đỡ bổ túc cho nhau , biết nhận lỗi , biết xin lỗi với nhau, biết cách giáo dục con cái theo từng lứa tuổi với những biến đổi tâm sinh lý của từng giai đoạn. Đoan nguyền phục vụ song đôi ( cả hai vợ chồng), bác ái ngay thẳng , hòa giải lắng nghe, hy sinh chịu đựng , kiên tâm phục vụ trước những lời bình phẩm khen chê. Để đời sống gia đình trở nên thăng hoa thành bài ca tình ái tuyệt vời , dù trong muôn vàn vất vả khó nhọc của cuộc sống đời thường.

Các mốc sự kiện quan trọng của gia đình mỗi Thành viên như : Kỷ niệm Thành Hôn , Mừng Bổn mạng …. Được cả Liên gia cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ cả tinh thần và Lễ hội.

Đường hướng Mục vụ của Giáo Hội trong năm 2018, quan tâm đồng hành với các gia đình trẻ . Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, chính là cơ hội , là điểm tựa đáng tin cậy cho các gia đình trẻ cả về đời sống Đạo và đảm bảo cho gia đình hạnh phúc trong Chúa , trong gia đình và trong môi trường xã hội nơi gia đình đang sống và làm việc.

Tại Giáo xứ , Thánh lễ chiều Chúa Nhật , thông thường là Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

Trong bài giảng, Cha Chủ tế mời gọi mỗi thành viên trong gia đình , noi gương Thánh Gia :

Thánh Cả Giuse là mẫu gương của người Cha , tin yêu Thiên Chúa , phó thác cuộc đời và vâng theo ý Thiên Chúa , trong thinh lặng và cầu nguyện….Đức Maria là mẫu gương cho những người mẹ , Xin vâng theo ý Chúa trong khiêm tốn , chu toàn bổn phận , yêu thương phục vụ và chia sẻ… một cách đặc biệt , Cha Chủ tế hướng đến các em thiếu nhi, vì có Chúa Giê- su làm mẫu gương tuyệt vời . Khi Chúa Giê-su cùng Cha Mẹ lên đền thờ lúc 12 tuổi , Chúa Giê-su đã lưu lại đền thờ để làm công việc của Chúa Cha , là chia sẻ và giảng giải Kinh Thánh ….. và khi trở về với gia đình tại Nazaret , “ hằng vâng phục Cha Mẹ và ngày càng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa” .

Sau Thánh lễ , Liên Gia đã đến hang đá Đức Mẹ ngay trong sân nhà xứ , cùng cầu nguyện , chia sẻ , chúc mừng và tặng hoa các cặp mừng kỷ niệm Thành hôn và một buổi liên hoan đầy ắp tình gia đình trong liên gia của Giáo xứ.

Toma Trương Văn Ân