Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Đức Tổng Giám Mục Bashar Warda của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chanđê ở Erbil nói với tờ National Review rằng người Công Giáo đã gần biến mất khỏi Iraq.

Vào đêm mùng 6 tháng Tám năm 2014, bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã càn qua vùng đồng bằng Nineveh ở miền bắc Iraq, khiến hơn 120,000 Kitô hữu phải sống lưu vong ở Kurdistan. Năm năm sau, bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã bị đánh bại, và các biện pháp ổn định khu vực đã được đề ra.

Theo Đức Tổng Giám Mục Warda, cho đến nay, 40,000 Kitô hữu đã trở về quê hương của họ, tái lập lại chín thị trấn lịch sử của Kitô giáo trong vùng. Một số lớn những người tị nạn đã di cư sang Âu Châu và Hoa Kỳ. Một con số nhỏ hơn vẫn tiếp tục sống trong các trại tị nạn ở Erbil.

Một số người tị nạn đã quay về cố hương trong vùng đồng bằng Nineveh, nhưng rồi họ lại quay trở lại các trại tị nạn ở Erbil sau khi mùa màng của họ bị đốt phá, và gia đình họ nhận được các truyền đơn hăm dọa từ các tiểu tổ ISIS nằm vùng vẫn còn lén lút hoạt động trong khu vực.

Tính chung trong tổng số 40 triệu dân Iraq hiện nay, 69% dân số theo Hồi Giáo Shiite. Chỉ có khoảng 30% theo Hồi Giáo Sunni. Tuy nhiên, đó không phải là tình hình tại Mosul. Tuyệt đại dân chúng trong thành phố này theo Hồi Giáo Sunni. Chính vì thế, sau khi giải phóng được Mosul, lực lượng PMF của Hồi Giáo Shiite không bị giải giới nhưng vẫn hoạt động mạnh trong vùng với ý đồ thanh lọc tôn giáo tại Mosul và khu vực chung quanh. Cả các tín hữu Kitô lẫn người Hồi Giáo Sunni đều trong tầm ngắm của họ. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô có lẽ là mục tiêu dễ nuốt hơn.

Trước thềm cuộc xâm lược của Hoa Kỳ vào năm 2003, Kitô hữu có khoảng 1.5 triệu người. Ngày nay, chỉ còn lại 1/6 con số này.

Đức Tổng Giám Mục Warda nói với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ rằng sự tàn bạo của bọn khủng bố Hồi Giáo IS là một phần của một “chu kỳ bạo lực nhắm vào các Kitô hữu ở Trung Đông được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt 1,400 năm qua.”

Từ đầu thời kỳ Hồi giáo vào thế kỷ thứ Bảy, Kitô hữu và những người không theo đạo Hồi khác “đã được khoan dung ở mức độ nào đó, phụ thuộc vào phán xét và ý thích của nhà cầm quyền địa phương. Nói chung, các Kitô hữu có được khoan dung hay không phụ thuộc vào cường độ của tinh thần thánh chiến thịnh hành vào từng thời điểm cụ thể.”

Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng ngay cả trong thời Hoàng Kim, kéo dài từ thứ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 14, là thời kỳ có nhiều học giả Công Giáo nghi lễ Chanđê và Syria, và được đánh dấu bằng cuộc đối thoại Hồi giáo - Kitô giáo phong phú, chưa bao giờ có chuyện bình đẳng giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo.”


Source:Crux