Phúc Âm tuần này nhắc đến 2 thứ rất quen thuộc trong đời sống: con đường và mái nhà. Qua hình ảnh con đường và mái nhà vật chất, Chúa muốn nói với chúng ta về những con đường và mái nhà tinh thần.

Các con đường giao thông dù có khác nhau về chất liệu và cách thức vận chuyển, thì vẫn đều giống nhau ở mục đích là dẫn người ta đến NƠI mình muốn tới, kết nối con người và nơi chốn với nhau. Cũng vậy, những con đường tinh thần dẫn người ta đến ĐÍCH mình nhắm tới trong đời như đường công danh, đường tình duyên, đường tu trì… Để tiến bước trên những con đường đời ấy, người ta phải có những đường hướng, đường lối, đường đi nước bước.

Thế nên, khi Chúa Giêsu công bố: Thầy là đường, thì đường này đã trở thành Đạo, thành một lối sống. Chúa Giêsu là đường yêu thương, sự thật và sự sống, để kết nối con người với nhau và với Chúa, để dẫn con người đến nơi, đến đích cuối cùng của phận người là Nhà Cha chan hòa hạnh phúc. Nơi Nhà Cha, Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương, gắn bó mật thiết với nhau đến nỗi: “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.”

Tình yêu luôn muốn chia sẻ. Thế nên, Chúa Giêsu từ Nhà Cha tràn đầy tình yêu đã bước xuống thế giới này để rao giảng mời gọi cả nhân loại sống chung một mái nhà yêu thương có Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau.

Tình yêu cũng luôn muốn ở gần. Thế nên, khi Chúa Giêsu cứu độ nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh, thì Chúa đã vạch ra một con đường của yêu thương, sự thật và sự sống, để dẫn muôn loài bước đi trên con đường ấy về Nhà Cha hưởng phúc vĩnh cửu ngàn đời. Amen.