Sau khi đón nhận Chúa trong cung lòng
Maria vội vã lên đường thăm viếng nhà Dacaria
Mang niềm vui của chia sẻ,
Của yêu thương phục vụ đến với Êlisabét
Người chị họ mang tiếng là son sẻ
Được Thiên Chúa ban phúc cưu mang
Hài nhi trong lòng đã được ơn thánh hóa,
Được nâng lên hàng phẩm chức cao vượt các tiên tri
Do ơn được tiền dự vào công việc cứu chuộc.

Niềm vui chia sẻ được tăng gấp đôi gấp bội
“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm? ”
Thoạt nghe lời Maria chào thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ
Vì con trẻ đã nhận biết Đấng đến thăm mình
Và bày tỏ bằng sự nhẩy mừng, tình yêu và niềm kính trọng
Đối với sự hiện diện của Thiên Chúa và Mẹ Ngài.
Cuộc viếng thăm thánh thiện đơm hoa kết trái lành
Bởi trong cung lòng hai người Mẹ
Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả
Được nghe hai người Mẹ trao cho nhau những lời thánh thiện,
Thân ái thấm đẫm lời Kinh Thánh đã thuộc nằm lòng.
Mẹ khiêm tốn dâng lời kinh Magnificat
Tạ ơn Chúa đã nâng cao những kẻ khiêm nhường.

Trong cuộc sống ngày nay hối hả,
Thăm viếng nhau ngày cứ vơi dần,
Chỉ sống cạnh nhau chứ không phải sống với nhau.
Xin dạy con, Mẹ Maria thăm viếng,
Biết mang Chúa Giêsu làm quà tặng cho những người xung quanh.
Biết sẵn sàng phục vụ quên mình,
Với tinh thần cho đi là được nhận lãnh bội phần.
Xin giúp con mở rộng vòng tay và tấm lòng,
Cho những người đang cần con giúp đỡ.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Xưa đã cùng với Mẹ mang niềm vui của chia sẻ,
Của yêu thương phục vụ đến gia đình Dacaria.
Xin Chúa cùng đồng hành với con trong cuộc sống hôm nay.
Xin cho từng bước chân con,
Luôn để lại những dấu ấn của yêu thương,
Của tình người cảm thông và chia sẻ.
Xin cho con một tâm hồn vui tươi và quảng đại,
Để có thể mang niềm vui của phục vụ đến tha nhân.
Xin giúp con biết yêu thương và phục vụ
Khởi đi từ gia đình, làng xóm, xứ đạo con.
Xin đừng để một ai sống với con
Cảm thấy mình bị bỏ rơi hắt hủi
Vì đời sống thiếu tình yêu chia sẻ. Amen.