Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu khẳng định mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha, giữa Ngài với chúng ta: “Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Những lời của Chúa như là những định luật của tình yêu: Yêu muốn ở gần nhau, yêu muốn làm đẹp lòng nhau.

1. Yêu muốn ở gần nhau. Yêu nhau người ta luôn muốn ở gần nhau. Chính tình yêu đã khiến cho hai người nam nữ xa lạ kết duyên nên vợ chồng để ở với nhau, chung sống với nhau trọn cả cuộc đời như lời thơ:

Tình chúng mình kết duyên thành nên một
Suốt cả đời mình mãi ở trong nhau.


Thiên Chúa yêu thương con người nên đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người, ở cùng nhân loại. Khi Người Con ấy hoàn thành sứ mạng cứu độ và trở về với Chúa Cha, thì Ngài không để các môn đệ mồ côi, Ngài lại xin Chúa Cha ban Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ tới ở cùng nhân loại. Chúa là tình yêu nên Chúa không đành ở mãi trên trời cao xa, mà Ngài đến ở giữa nhân loại, ở ngay trong lòng dạ mỗi người.

2. Yêu muốn làm đẹp lòng nhau. Sống ở gần nhau mà không yêu nhau thì dễ sinh đủ thứ chuyện rắc rối lôi thôi. Còn khi đã yêu nhau thì người ta luôn muốn tìm mọi cách làm đẹp lòng nhau. Một trong những cách làm đẹp lòng nhau tốt nhất là vâng lời như câu ca dao:

Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.


Con cái vâng lời cha mẹ, học trò vâng lời thầy cô, bề dưới vâng lời bề trên, vợ chồng nghe lời nhau, công dân tuân giữ luật pháp, mọi người vâng lời, tuân giữ các điều răn của Chúa. Chính Mẹ Maria là mẫu gương làm đẹp lòng Chúa khi cất tiếng “xin vâng.”

Tạ ơn Chúa luôn yêu thương bao bọc để chúng ta được an vui hạnh phúc. Xin cho mỗi chúng ta cũng chứng tỏ tình yêu Chúa bằng việc tuân giữ các điều răn của Ngài. Amen.